Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học được tổ chức tại 7 cụm thi

GD&TĐ - Triển khai Luật Viên chức, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; thực hiện Đề án tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Nội vụ thực hiện tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II).
Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học được tổ chức tại 7 cụm thi

Việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp nhằm đảm bảo kịp thời về chế độ, chính sách cho đội ngũ giảng viên tại các trường đại học, trường cao đẳng công lập; đồng thời động viên, khuyến khích đội ngũ giảng viên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác, yêu cầu nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập và phù hợp với quy định hiện hành về quản lý viên chức.

Theo Kế hoạch số 811/KH-BGDĐT ngày 27/10/2017 về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II), kỳ thi được tổ chức thành 7 cụm thi tại các đơn vị: Trường ĐHSP - ĐH Thái Nguyên, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Vinh, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH Nha Trang, Trường ĐHSP Tp. Hồ Chí Minh, Trường ĐH Cần Thơ. Kỳ thi được diễn ra bắt đầu từ 27-30/11/2017 tại Cụm thi Trường ĐH Vinh và kết thúc 16-19/01/2018 tại Cụm thi Trường ĐH Cần Thơ.

Sau khi kết thúc kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II), Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với Bộ Nội vụ triển khai kế hoạch tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) dự kiến tổ chức vào cuối tháng 01/2018 tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Hệ thống Patriot PAC 3.

Patriot sắp thay đổi cục diện?

GD&TĐ -Việc kíp trắc thủ Ukraine hoàn thành sớm khóa huấn luyện vận hành hệ thống Patriot tại Mỹ đang mang lại rất nhiều hy vọng cho Kiev.
Giáo viên người nước ngoài dạy tiếng Anh cho trẻ Trường Mầm non Hoa Thạch Thảo.

Dạy tiếng Anh cho trẻ em phố núi Kon Tum

GD&TĐ - Bậc mầm non là độ tuổi 'vàng' để học tiếng Anh. Nhiều trường tại Kon Tum đã triển khai dạy học, giờ ngoại khóa để nâng cao vốn từ cho HS.