Thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động 4 trường ĐH

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT cho biết sẽ xây dựng và trình Thủ tướng ban hành Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập trong GD&ĐT giai đoạn 2013 - 2017.
Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh
Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh

Trước mắt, sẽ áp dụng thí điểm đối với 4 trường, gồm: Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh; Trường ĐH Ngoại thương và Viện ĐH mở Hà Nội. Sau đó sẽ tiếp tục triển khai mở rộng tới các đơn vị khác.

Bộ cũng sẽ xây dựng và ban hành Đề án định mức kinh tế - kỹ thuật và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng đối với giáo dục ĐH để làm cơ sở cho việc xây dựng cơ chế tính giá dịch vụ và học phí sau năm 2015.

Xây dựng, trình Thủ tướng ban hành Nghị định về đổi mới cơ chế tính giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục ĐH, CĐ; Đề án đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tiền lương gắn với đơn vị sự nghiệp công lập ngành GD&ĐT trên cơ sở nguyên tắc, cơ chế chung đối với đơn vị sự nghiệp công lập.