Thế giới
Số bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Pháp tăng đột ngột sau một ngày