Máy bay tình báo tiên tiến nhất của Nga hướng về Syria