Thanh tra Bộ GD&ĐT chỉ rõ sai phạm của nhiều trường đại học

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT vừa chỉ ra những thiếu sót, vi phạm cần khắc phục tại Trường Đại học Hùng Vương và Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Trường Đại học Hùng Vương.
Trường Đại học Hùng Vương.

Vi phạm trong tuyển sinh

Thanh tra Bộ GD&ĐT công bố Kết luận số 20 (ngày 18/6/2024) đối với Trường Đại học Hùng Vương. Theo kết luận thanh tra, Trường Đại học Hùng Vương là cơ sở giáo dục đại học công lập đa ngành thuộc UBND tỉnh Phú Thọ. Nhà trường đã cơ bản hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo quy định pháp luật để tổ chức, quản lý hoạt động của trường.

Trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục giai đoạn 2018 - 2023 và 2023 - 2028. Đồng thời, trường được phép đào tạo 38 ngành trình độ đại học và 8 ngành trình độ thạc sĩ. Đến thời điểm thanh tra đã có 6 ngành trình độ đại học và 1 ngành trình độ thạc sĩ đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thanh tra Bộ GD&ĐT chỉ ra nhiều thiếu sót, hạn chế như: Trường Đại học Hùng Vương chưa thực hiện hợp nhất Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng trường theo chủ trương của Đảng.

Hội đồng trường kiện toàn, bổ sung thành viên không đủ minh chứng thể hiện các bước theo quy định, chưa thực hiện quy trình, thủ tục quyết định nhân sự hiệu trưởng theo nhiệm kỳ Hội đồng trường 2020 - 2025 theo quy định…

Theo Thanh tra Bộ GD&ĐT, trách nhiệm thuộc UBND tỉnh Phú Thọ và Hội đồng trường Đại học Hùng Vương.

Thanh tra Bộ GD&ĐT cũng chỉ ra những vi phạm tại Trường Đại học Hùng Vương về công tác tuyển sinh. Cụ thể, tuyển sinh các ngành: Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật tại Hà Giang, ngành sư phạm âm nhạc tại Điện Biên năm 2022. Các ngành: Giáo dục tiểu học, sư phạm lịch sử, sư phạm địa lý, sư phạm hóa học trình độ đại học vừa học vừa làm… khi chưa được phân bổ chỉ tiêu.

Năm 2021 và 2022, Trường Đại học Hùng Vương điều chuyển chỉ tiêu của tỉnh Hà Giang để tuyển cho tỉnh Điện Biên. Việc thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh của trường như trên là không đúng theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Năm 2021, nhà trường tuyển sinh vượt 80 chỉ tiêu khối ngành III tương đương 43,2%; 3 chỉ tiêu khối ngành VI tương đương 6% và 39 chỉ tiêu khối ngành VII tương đương 12,3%. Đến năm 2022 lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin vượt 10 chỉ tiêu.

Cũng trong năm 2021, nhà trường tuyển sinh ngành sư phạm mỹ thuật trình độ đại học vừa làm vừa học tại Điện Biên vượt 28 chỉ tiêu, tương đương 90,3%. Năm 2022 tuyển sinh ngành sư phạm lịch sử nâng chuẩn tại Hà Giang vượt 2 chỉ tiêu, tương đương 10% vi phạm. Ngoài ra, trường này còn bị xác định là xác lập chỉ tiêu trình độ thạc sĩ ngành quản lý kinh tế không đúng quy định của Bộ GD&ĐT.

Trường Đại học Hùng Vương cũng tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2021 vượt số lượng theo quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh. Trong đó ngành quản lý kinh tế vượt 21 chỉ tiêu, tương đương 40,38%. Ngành lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán vượt 12 chỉ tiêu, tương đương 50%...

Trước những tồn tại, vi phạm trên, Thanh tra Bộ GD&ĐT nêu rõ: Trách nhiệm thuộc Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách và bộ phận tham mưu về công tác tuyển sinh thuộc Trường Đại học Hùng Vương.

Thanh tra Bộ GD&ĐT kiến nghị: Trường Đại học Hùng Vương có lộ trình thực hiện Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng trường theo đúng quy định. Đồng thời, thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng trường theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tự chủ của cơ sở giáo dục đại học.

Đối với UBND tỉnh Phú Thọ, cơ quan thanh tra kiến nghị phối hợp với Bộ GD&ĐT thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục đối với các cơ sở giáo dục đại học thuộc quyền quản lý trên địa bàn.

Thanh tra Bộ GD&ĐT yêu cầu Trường Đại học Hùng Vương tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm (nếu có) của tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của trường để xảy ra những thiếu sót, vi phạm nêu trên theo quy định pháp luật.

Khắc phục ngay thiếu sót, tồn tại

Một góc Trường Đại học TN&MT Hà Nội.

Một góc Trường Đại học TN&MT Hà Nội.

Kết luận thanh tra số 21 (18/6/2024), Thanh tra Bộ GD&ĐT chỉ ra một số những tồn tại, thiếu sót tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (Trường Đại học TN&MT Hà Nội).

Theo đó, Trường Đại học TN&MT Hà Nội chưa thực hiện hợp nhất Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng trường. Bên cạnh đó, Hội đồng trường chưa ban hành quy định về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc trường. Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2021 chưa nêu rõ chỉ tiêu cho từng ngành đào tạo theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Năm 2022, Trường Đại học TN&MT Hà Nội tuyển sinh trình độ đại học ở lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin vượt chỉ tiêu do trường tự xác định 10%. Lĩnh vực môi trường và bảo vệ môi trường vượt chỉ tiêu 19,7%, nhưng chưa vượt năng lực đào tạo theo lĩnh vực của nhà trường.

Với những thiếu sót, vi phạm trên, Thanh tra Bộ GD&ĐT kiến nghị Trường Đại học TN&MT Hà Nội có lộ trình thực hiện Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng trường theo đúng chủ trương và quy định.

Bên cạnh đó, rà soát toàn bộ các quy định nội bộ của trường, kịp thời sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định của Bộ GD&ĐT. Đồng thời, trường này phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ giúp hiệu trưởng thực hiện công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo theo đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ GD&ĐT cũng kiến nghị Bộ TN&MT chỉ đạo nhà trường có lộ trình thực hiện kiện toàn Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng trường theo đúng quy định. Bộ TN&MT phối hợp với Bộ GD&ĐT thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục đối với các cơ sở giáo dục đại học thuộc quyền quản lý theo Luật Giáo dục Đại học.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, PGS.TS Hoàng Anh Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học TN&MT Hà Nội cho biết, công tác hợp nhất Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng trường đang được triển khai kiện toàn. “Trường làm sớm nhất có thể, cố gắng làm xong trước thềm đại hội năm 2025…”, PGS.TS Hoàng Anh Huy cam kết.

Ông Huy cũng cho biết, trường đã khắc phục ngay những thiếu sót về nội dung thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ cũng như chỉ tiêu cho từng ngành đào tạo theo đúng quy định. Đối với lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin (vượt chỉ tiêu năm 2022), năm 2023 đã không còn tình trạng này.

“Kết luận thanh tra của Bộ GD&ĐT là khách quan, trung thực. Trường tiếp thu và khắc phục ngay, báo cáo Thanh tra Bộ GD&ĐT…”, Hiệu trưởng Trường Đại học TN&MT Hà Nội nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ