Tham vấn quy trình thực hiện thí điểm Chương trình GD Mầm non mới

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Ngày 30/5 tại Hà Nội, đại diện 20 tỉnh, thành tham dự Hội thảo tham vấn quy trình thực hiện thí điểm Chương trình giáo dục mầm non mới.
Tham vấn quy trình thực hiện thí điểm Chương trình GDMN mới.
Tham vấn quy trình thực hiện thí điểm Chương trình GDMN mới.

Hội thảo tham vấn quy trình thực hiện thí điểm Chương trình giáo dục mầm non mới do Vụ Giáo dục mầm non (GDMN), Bộ GD&ĐT tổ chức lấy ý kiến triển khai thực hiện thí điểm Chương trình GDMN mới tại một số sơ sở giáo dục mầm non tại 20 tỉnh, thành phố, nhằm đánh giá tính khả thi của việc thực hiện Chương trình GDMN mới, làm cơ sở để ban hành Chương trình GDMN mới.

Yêu cầu thí điểm

Theo PGS.TS Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ GDMN, thời gian thí điểm thực hiện theo 2 giai đoạn. Thí điểm diện hẹp: Năm học 2023-2024 thí điểm Chương trình GDMN mới ở một số cơ sở GDMN của 40 huyện: Dự kiến 120 cơ sở GDMN (3 cơ sở GDMN/huyện). Thí điểm diện rộng: Năm học 2024-2025 thí điểm Chương trình GDMN mới trên toàn bộ cơ sở GDMN của 40 huyện: Dự kiến triển khai trên toàn bộ 40 huyện.

Đối tượng thí điểm lấy tiêu chí đại diện cho 6 vùng kinh tế xã hội; số tỉnh được chọn phù hợp với quy mô của vùng; có đăng ký thực hiện thí điểm. Gồm: Trung du và Miền núi phía Bắc (Điện Biên, Thái Nguyên, Lào Cai); Đồng bằng Sông Hồng (Hải Dương, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nội); Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung (Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Khánh Hoà, Bình Thuận); Tây Nguyên (Đăk Nông, Kon Tum); Đông Nam Bộ (Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh); Đồng bằng sông Cửu Long (Long An, Đồng Tháp, Cà Mau, An Giang).

Tiêu chí thực hiện thí điểm Chương trình GDMN mới cũng đảm bảo yêu cầu: Có các cơ sở GDMN ở vùng thuận lợi và vùng khó khăn; Có các cơ sở GDMN công lập và ngoài công lập. Mỗi tỉnh chọn 2 huyện (1 huyện khó khăn, 1 huyện thuận lợi). Hiện nay, các địa phương đã chọn đơn vị huyện tham gia thí điểm gửi về Bộ, có danh sách 40 huyện kèm theo.

PGS.TS Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ GDMN phát biểu tại Hội thảo. ảnh 1

PGS.TS Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ GDMN phát biểu tại Hội thảo.

Các cơ sở GDMN tham gia thí điểm Chương trình GDMN mới bảo đảm tính tự nguyện. Đối với huyện khó khăn: Lựa chọn 1 trường mầm non ở vùng điều kiện thuận lợi; 1 trường mầm non ở vùng điều kiện khó khăn; 1 cơ sở GDMN độc lập (nếu có). Đối với huyện thuận lợi: Lựa chọn 1 trường mầm non công lập; 1 trường mầm non ngoài công lập; 1 cơ sở GDMN độc lập. Ưu tiên các cơ sở GDMN có điều kiện về đội ngũ và cơ sở vật chất bảo đảm theo quy định.

PGS.TS Nguyễn Bá Minh đặc biệt nhấn mạnh 5 điểm mới của Chương trình: Tiếp cận năng lực theo định hướng tình cảm xã hội thể hiện trong mục tiêu, nội dung, kết quả mong đợi. Chương trình mang tính mở: Chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện/đề cao vai trò của nhà trường trong phát triển Chương trình nhà trường; Liên thông với Chương trình GDPT 2018. Nhấn mạnh quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm và tiếp cận quyền trẻ em. Quy định rõ hơn trách nhiệm của nhà trường, gia đình và cộng đồng trong tổ chức thực hiện Chương trình.

Trách nhiệm thực hiện

Xác định các bước/các giai đoạn triển khai thí điểm tương ứng với các nội dung/nhiệm vụ/công việc/sản phẩm… tương ứng với đối tượng cụ thể trong quá trình triển khai thí điểm Chương trình GDMN mới bảo đảm tính hiệu quả, chủ động, linh hoạt trong quá thí điểm.

Trách nhiệm của Bộ GD&ĐT là Ban hành kế hoạch triển khai thí điểm, văn bản chỉ đạo triển khai thí điểm; Tổ chức hướng dẫn thực hiện thí điểm (tài liệu hướng dẫn, hội thảo, hội nghị quán triệt); Hỗ trợ kỹ thuật, giám sát việc triển khai thí điểm; Đánh giá, điều chỉnh công tác thí điểm và dự thảo Chương trình GDMN mới; Xây dựng, hoàn thiện các báo cáo quá trình triển khai và kết quả triển khai thí điểm (cấp trung ương).

Tham luận của đại biểu về quy trình thực hiện thí điểm Chương trình GDMN mới. ảnh 2

Tham luận của đại biểu về quy trình thực hiện thí điểm Chương trình GDMN mới.

Các Sở GD&ĐT có trách nhiệm Ban hành kế hoạch triển khai thí điểm, văn bản chỉ đạo triển khai thí điểm theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở giáo dục; Giám sát; đánh giá; điều chỉnh công tác thí điểm của tỉnh, thành phố theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT. Xây dựng, hoàn thiện các báo cáo quá trình triển khai và kết quả triển khai thí điểm (cấp Sở).

Các Phòng GD&ĐT có trách nhiệm tham mưu UBND huyện chuẩn bị các điều kiện thực hiện thí điểm Chương trình GDMN mới; Thực hiện triển khai kế hoạch triển khai thí điểm theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT; Phối hợp với Sở GD&ĐT và các chuyên gia tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ, giám sát; đánh giá; điều chỉnh công tác thí điểm theo kế hoạch của Sở GD&ĐT. Xây dựng, hoàn thiện các báo cáo quá trình triển khai và kết quả triển khai thí điểm (cấp Phòng)

Các cơ sở giáo dục mầm non chuẩn bị các điều kiện để triển khai thí điểm; Xây dựng kế hoạch thí điểm CT GDMN mới tại cơ sở GDMN; Tổ chức thực hiện CT GDMN thí điểm; Tổ chức phát triển chương trình giáo dục nhà trường, xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường và của nhóm lớp; Tổ chức môi trường giáo dục;

Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; Tổ chức theo dõi,đánh giá sự phát triển của trẻ; Tổ chức phối hợp nhà trường, gia đình, cộng đồng để thực hiện Chương trình; Tổ chức tự đánh giá việc thực hiện thí điểm Chương trình GDMN. Xây dựng, hoàn thiện các báo cáo quá trình triển khai và kết quả triển khai thí điểm (cấp trường).

Với tinh thần trách nhiệm cao, dựa trên khuyến nghị thực hiện nội dung thí điểm Chương trình GDMN mới, đại diện các địa phương, từ thực tế của mình đã cùng ý kiến trao đổi, thống nhất quy trình thực hiện sao cho đạt hiệu quả cao nhất, để Chương trình GDMN mới sớm được chính thức đưa vào sử dụng đại trà, góp phần nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

Việc thí điểm thực hiện Chương trình GDMN mới nhằm xác định các bước triển khai thí điểm cho từng cấp quản lý và đối tượng thực hiện chương trình GDMN mới. Mỗi bước trong quy trình thí điểm có kết quả đầu ra cụ thể. Xác định các điều kiện đảm bảo cho thực hiện thí điểm. Mỗi giai đoạn thí điểm gắn với các sản phẩm cụ thể, khách quan nhằm đánh giá tính khả thi của việc thực hiện Chương trình giáo dục mầm non (GDMN) mới trong điều kiện thực tế của các cơ sở GDMN tham gia thí điểm, không vì thành tích trong giáo dục.

Ảnh minh họa ITN.

Nền tảng quan trọng

GD&TĐ - Chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện về công nghệ hay mạng, mà phải là quá trình cá nhân hóa.