Thái Bình hướng dẫn kiểm tra chất lượng học kỳ I năm học 2016 - 2017

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Thái Bình ban hành văn bản số 759/SGDĐT-KTQLCLGD ký ngày 1/11/2016 hướng dẫn kiểm tra chất lượng học kỳ I năm học 2016 - 2017.
Thái Bình hướng dẫn kiểm tra chất lượng học kỳ I năm học 2016 - 2017

Theo đó, riêng khối 9, Sở GD&ĐT chỉ đạo kiểm tra thống nhất toàn tỉnh môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh. Môn Ngữ văn, Toán thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài mỗi môn 120 phút. Môn Tiếng Anh thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan (học sinh làm bài vào phiếu trả lời trắc nghiệm), thời gian làm bài 45 phút.

Giới hạn nội dung kiến thức kiểm tra trong phạm vi kiến thức, kĩ năng của học kỳ I, theo chương trình sách giáo khoa lớp 9 THCS. Sở GD&ĐT ra đề kiểm tra.

Khối 12, với học sinh THPT, kiểm tra thống nhất trên toàn tỉnh 3 bài kiểm tra bắt buộc (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) và 1 bài tự chọn: bài khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Học sinh GDTX cấp THPT, thực hiện 2 bài kiểm tra bắt buộc (Ngữ văn, Toán) và 1 bài tự chọn (bài khoa học tự nhiên hoặc bài khoa học xã hội).

Bài kiểm tra Ngữ văn 120 phút; Toán 90 phút; Tiếng Anh 60 phút; tổ hợp khoa học tự nhiên; khoa học xã hội 90 phút.