Tăng cường quản lý chương trình liên kết đào tạo

Tăng cường quản lý chương trình liên kết đào tạo

(GD&TĐ)-Bộ GD&ĐT trả lời chất vấn của đồng chí Huỳnh Văn Tiếp - Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ về việc đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước và liên kết trong nước với nước ngoài.

Tăng cường quản lý chương trình liên kết đào tạo ảnh 1

Nội dung chất vấn :

Hiện nay, nhiều cơ sở đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước và liên doanh trong nước với nước ngoài, thời gian học thạc sĩ thực học 104 ngày không thi đầu vào, không kiểm tra ngoại ngữ, dẫn đến chất lượng kém, học giả, bằng thật. Bộ trưởng cho biết trách nhiệm của Bộ trưởng trong việc quản lý, chấn chỉnh, xử lý những cơ sở giáo dục đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ không chất lượng tới đây như thế nào?

Bộ GD&ĐT trả lời như sau:

a) Đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ trong nước

Hàng năm, công tác thanh tra, kiểm tra tuyển sinh được tiến hành với sự tham gia thanh tra trực tiếp của cơ sở đào tạo và sự giám sát chặt chẽ của các Đoàn Thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Quy chế của Bộ đã ban hành.

Qua thanh tra tuyển sinh và kiểm tra các cơ sở đào tạo thạc sĩ trong nước, thuộc hệ thống giáo dục đào tạo của Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa phát hiện được khóa đào tạo nào, hoặc học viên nào không dự thi tuyển sinh, không kiểm tra ngoại ngữ mà vẫn được học và cấp bằng thạc sĩ. 

b) Đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ liên kết với nước ngoài.

Thực hiện Nghị định số 18/2001/NĐ-CP ngày 05/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 15/2003/TT-BGDĐT ngày 31/3/2003 về việc Hướng dẫn một số điều qui định về lập và hoạt động của các cơ sở văn hóa, giáo dục nước ngoài tại Việt Nam.

Theo quy định, tất cả các trường (trừ 2 Đại học Quốc gia và 3 Đại học vùng), để liên kết đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ với nước ngoài, phải được sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hàng năm, sau khi kết thúc mỗi năm học, mỗi kỳ tuyển sinh, các trường phải gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các chương trình liên kết theo giấy phép đã được cấp. Qua các đợt kiểm tra, thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa phát hiện được chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài đã được cấp phép nào mà không có thi tuyển đầu vào, không kiểm tra ngoại ngữ và chỉ học trong 104 ngày được cấp bằng thạc sĩ.

Tuy nhiên có hiện tượng, một số cơ sở không trực thuộc sự quản lý trực tiếp của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài mà không được phép của Bộ, một số cơ quan không có chức năng đào tạo cũng thực hiện liên kết đào tạo với nước ngoài. Các đơn vị này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và người học về chất lượng các chương trình liên kết mà mình đang thực hiện.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đăng tải trên Báo điện tử của Ngành danh sách 127 chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài đã được Bộ phê duyệt và giao Cục Đào tạo với nước ngoài thường xuyên cập nhật danh sách các chương trình này để các cơ sở đào tạo và người học có thông tin kịp thời và đầy đủ nhất về các chương trình liên kết đào tạo; Công khai địa chỉ Email thường xuyên cung cấp thông tin về liên kết với nước ngoài cho bất kỳ người nào quan tâm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước của mình tại địa phương, tăng cường kiểm tra và phối hợp với Bộ quản lý tốt các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài theo đúng quy định của Pháp luật.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ trong nước và liên kết đào tạo với nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp sau:

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản về qui chế đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ theo hướng tăng cường hơn nữa tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở đào tạo sau đại học; Quy định cụ thể, phù hợp hơn về việc cho phép thực hiện các chương trình liên kết đào tạo; Quy định rõ hơn điều kiện, quyền và trách nhiệm của các bên liên kết đào tạo và của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc cho phép và quản lý các chương trình liên kết.

- Thường xuyên rà soát tiến tới kiểm định chất lượng, nâng cao chất lượng đào tạo các cơ sở đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ trong việc thực hiện quy chế đào tạo và liên kết đào tạo để kịp thời phát hiện và xử lý kiên quyết, dứt điểm các sai phạm nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc chấn chỉnh hoạt động liên kết, tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ bên ngoài cơ sở đào tạo, không cho phép mở lớp đào tạo thạc sĩ đặt bên ngoài cơ sở đào tạo.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý các chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài, theo đó các cơ sở đào tạo phải báo cáo và công khai công tác tổ chức tuyển sinh, đào tạo; số lượng sinh viên đang theo học chương trình liên kết đào tạo; văn bằng, chứng chỉ đã cấp; công tác quản lý tài chính;...

Bộ GD&ĐT

TIN LIÊN QUAN
Ảnh minh họa ITN.

Chim họa mi vẫn hót

GD&TĐ - Nó chạy thục mạng từ trong ngõ ra. Cái xe máy vừa lao đánh vèo qua trước mặt, xém chút nữa người nó chẳng còn nguyên vẹn.