Tăng cường hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh thời gian nghỉ hè

GD&TĐ - Tăng cường hỗ trợ, tư vấn tâm lý, kỹ năng phòng, chống bạo lực, bắt nạt, xâm hại trẻ em, học sinh trên môi trường mạng là yêu cầu của Sở GD&ĐT Hòa Bình đối với các nhà trường trong thời gian học sinh nghỉ hè.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nhằm bảo vệ học sinh, sinh viên khỏi các tác động tiêu cực khi tham gia học tập trực tuyến và khai thác sử dụng môi trường mạng, tạo môi trường học tập trực tuyến lành mạnh, hiệu quả, chất lượng; Sở GD&ĐT Hòa Bình yêu cầu các đơn vị trường học tăng cường các hoạt động hỗ trợ, tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng phòng, chống bạo lực, bắt nạt, xâm hại trẻ em đối với học sinh sinh viên khi học tập trực tuyến và sử dụng môi trường mạng.

Cụ thể: Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Bộ GDĐT tại Công văn số 1247/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 13/4/2020 về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non, HSSV trong quá trình học tập qua internet và Công văn số 1488/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 29/4/2020 về việc đảm bảo an ninh, an toàn trong dạy và học trực tuyến.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các lớp/giờ học trực tuyến, kịp thời phát hiện, xử lý/phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các trường hợp vi phạm, gây rối… làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động dạy và học.

Hướng dẫn học sinh sinh viên sử dụng, khai thác hiệu quả kho dữ liệu, học liệu số, nền tảng số và các video clip hỗ trợ tâm lý, kỹ năng học tập, sử dụng mạng xã hội an toàn... do Bộ GD&ĐT và các đơn vị xây dựng. (Tải tại đây >>>)

Phát huy vai trò của tổ tư vấn tâm lý trong nhà trường; tổ chức tư vấn trực tiếp, trực tuyến đáp ứng nhu cầu tư vấn của các em học sinh sinh viên. Khuyến khích giáo viên, học sinh tích cực tham gia xây dựng các video, clip ngắn, dễ hiểu để tuyên truyền nhằm chia sẻ kinh nghiệm tốt trong dạy và học trực tuyến, thực hiện ứng xử văn hóa trên mạng xã hội cho học sinh.