Tăng cường GD đạo đức lối sống cho HSSV

GD&TĐ - Học sinh, sinh viên (HSSV) là chủ nhân tương lai của đất nước, là nguồn nhân lực cơ bản thúc đẩy sự thành bại của mỗi quốc gia. Hơn lúc nào hết, việc đẩy mạnh giáo dục lý tưởng đạo đức, lối sống cho HSSV là rất quan trọng và cấp thiết, để góp phần xây dựng thành công con người mới xã hội chủ nghĩa, để phát triển đất nước trong thời kỳ mới.  
Tăng cường GD đạo đức  lối sống cho HSSV

Điều không thể phủ nhận là thế hệ trẻ nước ta ngày nay luôn ý thức rõ trách nhiệm trước Tổ quốc và nhân dân, mong muốn được đóng góp vào công việc xây dựng đất nước.

Đa số HSSV có ý chí vươn lên, tinh thần cần cù, sáng tạo, ham mê học tập, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ; sống có hoài bão, có lý tưởng, có niềm tin ở tương lai tươi sáng của dân tộc, họ dám đấu tranh để bảo vệ cái đúng, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ sự công bằng, lên án cái xấu, cái ác bằng chính những tấm gương cao đẹp hy sinh thân mình vì hạnh phúc của nhân dân.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, trong những năm gần đây, tình trạng gia tăng HSSV có các hành vi “lệch chuẩn”, sống thoáng, sống thử, sống gấp, thích hưởng thụ, bàng quan, ích kỷ, vô cảm, sa ngã vào các tệ nạn xã hội, làm cho bức tranh thực thể tương lai sẫm những mảng màu tối, khiến cho dư luận xã hội không khỏi băn khoăn, lo lắng.

Trước thực trạng trên, vấn đề giáo dục lý tưởng sống, đạo đức đối với HSSV trong giai đoạn hiện nay càng cần phải được quan tâm đúng mức. Đây là việc làm đòi hỏi sự tham gia của cả hệ thống chính trị, của mỗi gia đình và toàn xã hội với nội dung sâu rộng, hình thức phong phú đa dạng.

Trong đó mỗi nhà trường phải xác định rõ nhiệm vụ của mình, bám sát vào Kế hoạch triển khai Quyết định 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”.

Theo đó, tập trung không chỉ dạy chữ, dạy nghề mà còn là nơi dạy người để giáo dục lý tưởng, đạo lý làm người cho HSSV nhận thức được những giá trị đạo đức có ý nghĩa thiết thực đối với bản thân và xã hội trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đặc biệt, một việc hết sức quan trọng cần được tập trung củng cố là, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong các nhà trường, đảm bảo nội dung hoạt động của tổ chức Đoàn phải phong phú, thiết thực, sinh động với mục tiêu là giáo dục cho HSSV không chỉ nhân lên những tình cảm cao đẹp về tình yêu quê hương, đất nước… mà còn là sống và làm việc theo pháp luật, có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, nhận rõ mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, từ đó hình thành trong mỗi HSSV lối sống trong sạch, lành mạnh, nhân lên những hành vi đạo đức trong sáng phù hợp với các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và thời đại.

Kiev đang cố đánh lạc hướng Nga?

Kiev đang cố đánh lạc hướng Nga?

GD&TĐ - Theo truyền thông, Ukraine đánh lạc hướng để quân Nga tập trung vào cuộc phản công ở phía đông và nam, để tấn công mục tiêu khác.