Tại sao hàng loạt cây xanh ở Huế bị cắt trụi cành giữa trời nắng?
Tại sao hàng loạt cây xanh ở Huế bị cắt trụi cành giữa trời nắng?
Tại sao hàng loạt cây xanh ở Huế bị cắt trụi cành giữa trời nắng?
Tại sao hàng loạt cây xanh ở Huế bị cắt trụi cành giữa trời nắng?
Tại sao hàng loạt cây xanh ở Huế bị cắt trụi cành giữa trời nắng?
Tại sao hàng loạt cây xanh ở Huế bị cắt trụi cành giữa trời nắng?
Tại sao hàng loạt cây xanh ở Huế bị cắt trụi cành giữa trời nắng?
Tại sao hàng loạt cây xanh ở Huế bị cắt trụi cành giữa trời nắng?
Tại sao hàng loạt cây xanh ở Huế bị cắt trụi cành giữa trời nắng?
Tại sao hàng loạt cây xanh ở Huế bị cắt trụi cành giữa trời nắng?
1Tại sao hàng loạt cây xanh ở Huế bị cắt trụi cành giữa trời nắng?Tại sao hàng loạt cây xanh ở Huế bị cắt trụi cành giữa trời nắng?Tại sao hàng loạt cây xanh ở Huế bị cắt trụi cành giữa trời nắng?Tại sao hàng loạt cây xanh ở Huế bị cắt trụi cành giữa trời nắng?Tại sao hàng loạt cây xanh ở Huế bị cắt trụi cành giữa trời nắng?Tại sao hàng loạt cây xanh ở Huế bị cắt trụi cành giữa trời nắng?Tại sao hàng loạt cây xanh ở Huế bị cắt trụi cành giữa trời nắng?Tại sao hàng loạt cây xanh ở Huế bị cắt trụi cành giữa trời nắng?Tại sao hàng loạt cây xanh ở Huế bị cắt trụi cành giữa trời nắng?Tại sao hàng loạt cây xanh ở Huế bị cắt trụi cành giữa trời nắng?

Tại sao hàng loạt cây xanh ở Huế bị cắt trụi cành giữa trời nắng?

GD&TĐ - Nhiều cây xanh ở tuyến đường Phạm Văn Đồng, TP Huế bị cắt ngọn, tỉa gần hết cành lá giữa tiết trời nắng nóng khiến nhiều người băn khoăn.