Nghị quyết số 29

Tổng kết 30 năm phát triển GD&ĐT để xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội Đảng Khóa XIII

Tổng kết 30 năm phát triển GD&ĐT để xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội Đảng Khóa XIII

GD&TĐ - Sáng 7/3, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo (BCĐ) tổng kết Cương lĩnh của Hội đồng lý luận T.Ư đã khảo sát, làm việc với Bộ GD&ĐT nhằm tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn trong 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm gần đây thực hiện Cương lĩnh.

Muốn đổi mới thành công thì giáo viên phải thay đổi

Muốn đổi mới thành công thì giáo viên phải thay đổi

GD&TĐ - Trên đây là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ trong chuyến kiểm tra tình hình thực hiện CTGDPT hiện hành theo Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 3/10/2017 của Bộ GD&ĐT và công tác chuẩn bị các điều kiện cho đổi mới CT - SGKGDPT tại tỉnh Lạng Sơn trong ngày 22/1.

Dấu ấn từ đổi mới chính sách, cơ chế tài chính trong giáo dục

Dấu ấn từ đổi mới chính sách, cơ chế tài chính trong giáo dục

GD&TĐ - Đổi mới chính sách, cơ chế tài chính là giải pháp then chốt để thực hiện hiệu quả công cuộc đổi mới GD-ĐT. Các nhiệm vụ này đã được Chính phủ cụ thể hóa thành cơ chế, chính sách trong lĩnh vực GD-ĐT, chỉ đạo Bộ GD&ĐT, toàn ngành Giáo dục tổ chức triển khai hiệu quả.
 

Giáo dục đại học chuyển biến rõ rệt khi thực hiện tự chủ

Giáo dục đại học chuyển biến rõ rệt khi thực hiện tự chủ

GD&TĐ - Thực hiện tự chủ đại học tại các trường bước đầu đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, giúp giảm bớt các thủ tục hành chính, tăng tính chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện các hoạt động của nhà trường. Mô hình thí điểm tự chủ bước đầu được đánh giá tích cực, các trường đã có những thành tựu nhất định và được xã hội công nhận.
 

Đánh giá HS tiểu học theo Thông tư 22: Hướng tới mục tiêu bảo đảm chất lượng GD toàn diện cho HS

Đánh giá HS tiểu học theo Thông tư 22: Hướng tới mục tiêu bảo đảm chất lượng GD toàn diện cho HS

GD&TĐ - Tại Văn bản số 283/BDN ngày 6/7/2018 do Ban Dân nguyện chuyển đến Bộ GD&ĐT, truyền tải kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang đối với Bộ GD&ĐT như sau: Cử tri cho rằng việc đánh giá năng lực HS không bằng điểm số đã gây khó khăn cho việc phụ huynh theo dõi khả năng của con em, đề nghị Bộ GD&ĐT có sự điều chỉnh phù hợp.
 

Nghị quyết số 29 tạo đà cho GD phát triển

Nghị quyết số 29 tạo đà cho GD phát triển

GD&TĐ - Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29 của BCH T.Ư Đảng Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, tại tỉnh Ninh Bình, chuyển biến mạnh mẽ nhất là cơ sở vật chất của ngành Giáo dục được quan tâm đầu tư thỏa đáng. Cùng với đó là chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, GD mũi nhọn có bước phát triển rõ nét.