Sửa đổi thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng

Sửa đổi thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng

Theo quy định tại Thông tư, sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng qui định tại Danh mục mức thuế suất của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 của Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới qui định tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư 133/2010/TT-BTC.

Bưởi là một trong nhóm mặt hàng chịu mức thuế cao. Ảnh: Internet
Bưởi là một trong nhóm mặt hàng chịu mức thuế cao. Ảnh: Internet

Theo đó mức thuế cao nhất là 40% áp dụng cho: quả bưởi, kể cả bưởi chùm; thịt, các phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ hoặc tiết, đã chế biến hoặc bảo quản khác từ gà ca ri, đóng hộp.

Mức thuế 38% áp dụng đối với các sản phẩm: Các sản phẩm bột nhào (pasta), đã hoặc chưa làm chín hoặc nhồi (thịt hoặc các chất khác) hay chế biến cách khác, như spaghety, macaroni, mì sợi, mì dẹt, gnochi, ravioli, cannelloni; cut-cut (couscous), đã hoặc chưa chế biến có chứa trứng, Mì, bún làm từ gạo (bee hoon), mì, miến làm từ đậu hạt, sản phẩm nhào với thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt, Cut-cut (couscous)…

Thông tư số 133/2010/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 24/10.

Vũ Thành