Sửa đổi quy định về trường phổ thông dân tộc nội trú

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Cử tri đề nghị nghiên cứu, sửa đổi Thông tư số 01/2016/TT-BGD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú.
Ảnh minh họa/ITN.
Ảnh minh họa/ITN.

Đến nay, Thông tư này đã bộc lộ những hạn chế như: Quy định đối tượng tuyển sinh là những học sinh dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú và định cư từ 3 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn...

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Thực hiện Quyết định số 4929/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/12/2021 của Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quyết định cá biệt của Bộ GD&ĐT năm 2022, Bộ GD&ĐT đang xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 01/2016/TT-BGD&ĐT ngày 15/1/2016 của Bộ GD&ĐT về quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú.

Trong thời gian từ ngày 22/7/2022 đến ngày 22/9/2022, dự thảo Thông tư đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ GD&ĐT để xin ý kiến rộng rãi của nhân dân.

Bộ GD&ĐT đã nghiêm túc tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý dự thảo Thông tư của tổ chức và cá nhân gửi về. Theo đó, nội dung liên quan đến đối tượng, địa bàn tuyển sinh vào học trường phổ thông dân tộc nội trú được sửa đổi, bổ sung theo hướng:

“1. Học sinh là người dân tộc thiểu số mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú (từ 36 tháng liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh) tại:

a) Xã, phường, thị trấn khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định của cấp có thẩm quyền;

b) Xã, phường, thị trấn khu vực II và khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của cấp có thẩm quyền. "

Như vậy, kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa đã được tiếp thu trong dự thảo Thông tư.

Nhà trường, phụ huynh mong chờ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.

Mong chờ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi

GD&TĐ - Thử nghiệm tại Trường Mầm non Ban Mai, Hà Đông, Hà Nội, theo đánh giá của giáo viên và phụ huynh đã ghi nhận những điểm mới, tích cực của chuẩn.