Sự chuyến biến mạnh mẽ của đội ngũ nhà giáo trong tu dưỡng đạo đức, tự học, sáng tạo

Sự chuyến biến mạnh mẽ của đội ngũ nhà giáo trong tu dưỡng đạo đức, tự học, sáng tạo

(GD&TĐ)-Trong gần 3 năm qua, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo” đã được triển khai thực sự mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo và toàn ngành với nhiều hình thức phong phú đa dạng.

xzxzxzx
Hàng vạn nhà giáo giảng dạy đang âm thầm hy sinh, không quản ngại khó khăn âm thầm bám trường, bám lớp ở vùng sâu, vùng xa

Đã có gần 50.000 lượt nhà giáo tham gia thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cơ sở; nhiều nhà giáo được lựa chọn đi thi cấp tỉnh và huyện. Hội thi cấp tỉnh và cấp Tổng Liên đoàn đã có 129 giáo viên tham gia và đạt 8 giải nhất, 11 giải nhì, 14 giải ba và 16 giải khuyến khích.

Bên cạnh đó, công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố Trung ương; công đoàn các ĐH Quốc gia, ĐH vùng; công đoàn các trường ĐH, CĐ và đơn vị trực thuộc đã tổ chức cho gần 40.000 lượt nhà giáo tham gia hội thảo tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và đạo đức Nhà giáo. Công tác tuyên truyền về cuộc vận động được thực hiện mạnh mẽ trên các phương tiện thông tin báo chí của ngành và của các đơn vị. Báo Giáo Giáo dục và Thời đại, Tạp chí Thế giới mới, Tạp chí Giáo dục, Tạp chí giáo chức; các báo, tạp chí, bản tin nội bộ của các đơn vị và trường học đã dành nhiều trang đề cập các khía cạnh, nội dung khác nhau của cuộc vận động.

Phẩm chất đạo đức, chính trị của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục nâng cao. Điều này thể hiện rõ nhất ở hàng vạn nhà giáo giảng dạy ở vùng sâu, vùng xa, không quản ngại khó khăn, bám trường bám lớp. Đối với nghề nghiệp thì tâm huyết, luôn chú ý giữ gìn danh dự nhà giáo, giữ gìn khối đoàn kết trong đơn vị, giúp đỡ đồng nghiệp, yêu nghề, yêu ngành, thương yêu học sinh, sinh viên và người học.

Nhiều nhà giáo ý thức, phấn đấu vào Đảng cộng sản Việt Nam với động cơ trong sáng. Sự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và phấn đấu tốt về các mặt, nên hàng năm có nhiều nhà giáo được kết nạp vào đảng, nhiều trường học và đơn vị giáo dục tỷ lệ đảng viên trong đội ngũ nhà giáo tiếp tục tăng.

Bên cạnh việc tu dưỡng đạo đức, có thể khẳng định rằng, ở các cấp học, bậc học đã dấy lên phong trào học tập và tự học trong đội ngũ nhà giáo ở các nhà trường nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, do đó tỷ lệ giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn ngày càng cao. Việc học và tự học ngoại ngữ, tin học, học tiếng dân tộc ngày càng được các nhà giáo coi trọng. Nhiều trường, 100% giáo viên có máy vi tính, biết sử dụng công nghệ thông tin vào soạn bài, đổi mới phương pháp giảng dạy. Hàng chục vạn lượt nhà giáo đã thực hiện dự giờ thăm lớp trong mỗi năm học từ giáo dục mầm non, đến giáo dục đại học. Hội giảng, hội thi giáo viên dạy giỏi, cán bộ thư viện giỏi, đã trở thành nền nếp của đội ngũ nhà giáo, cán bộ thư viện ở các tỉnh, thành phố và nhiều trường ĐH, CĐ.       

Cũng trong ba năm qua, phong trào ứng dụng CNTT, nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm, sử dụng và tự làm đồ dùng dạy học được đẩy mạnh trong đội ngũ nhà giáo. Ở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, đội ngũ nhà giáo một mặt sử dụng có hiệu quả các thiết bị, đồ dùng dạy học đã có trong phòng thiết bị của nhà trường, mặt khác tự làm và sưu tầm hàng vạn tranh ảnh, đồ dùng dạy học phục vụ cho việc giảng dạy, đồng thời đã có hàng trăm ngàn sáng kiến kinh nghiệm trong hoạt động giáo dục và quản lý giáo dục từ cơ sở trường học. Trong đó có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được công nhận cấp tỉnh và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp bằng sáng tạo.

Phong trào nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong đội ngũ giảng viên các trường đại học phát triển mạnh. Nhiều dự án Nhà nước, hàng trăm đề tài khoa học cấp nhà nước và cấp bộ, hàng ngàn đề tài khoa học cấp trường đã được thực hiện tốt. Nhiều giáo trình bài giảng đã được biên tập công phu, cập nhật với kiến thức tiên tiến và hiện đại. Nhiều công trình khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, nhìn chung chưa có chiều sâu, chưa đều khắp ở các vùng, miền; chưa chú ý đầy đủ cả ba nội dung của cuộc vận động “đạo đức, tự học và sáng tạo”. Nhiều trường học và đơn vị giáo dục triển khai cuộc vận động vẫn còn mang tính hình thức. Một bộ phận nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thiếu gương mẫu về đạo đức và lối sống, vi phạm qui chế thi cử, tuyển sinh, thực hiện chưa nghiêm chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước...

Trong thời gian tới, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” sẽ tiếp tục được đẩy mạnh với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tọa đàm, hội thảo về những phẩm chất đạo đức nhà giáo, tôn vinh nghề dạy học, nhận thức đúng vai trò, vị trí của cuộc vận động. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động trong mỗi năm học phù hợp với thực tiễn của nhà trường và đơn vị. Tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức và cá nhân trong đơn vị và trường học để tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cuộc vận động.

Cùng với đó, tổ chức cuộc vận động gắn liền với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, “Dạy tốt - Học tốt” và lồng ghép với các cuộc vận động khác đang tổ chức trong nhà trường. Tăng cường công tác kiểm tra việc tổ chức thực hiện cuộc vận động, kịp thời phát hiện, biểu dương những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt, uốn nắn những hạn chế, yếu kém, thiếu sót. Chú trọng công tác kiểm tra của thủ trưởng đơn vị đối với đội ngũ nhà giáo, lao động, học sinh, sinh viên nhà trường. Có cơ chế động viên sự tự kiểm tra, giám sát của đội ngũ nhà giáo, lao động và học sinh, cha mẹ học sinh để cuộc vận động thực sự phát triển sâu rộng...Việc tổng kết cuộc vận động sẽ được thực hiện vào đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2012.


N.N

Giờ Giáo dục thể chất tại Trường THCS Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. Ảnh: NTCC

Trăn trở dạy giáo dục thể chất

GD&TĐ - Vận dụng nhiều giải pháp để ngày càng nâng cao chất lượng môn học nhưng trên thực tế, việc triển khai dạy môn học này còn không ít khó khăn...
Châu Âu đang mua dầu của Nga?

Dầu của Nga thực sự đã đi đâu?

GD&TĐ - Dầu thô của Nga đang đi đường vòng để né tránh các lệnh trừng phạt và điểm cuối của chúng dường như vẫn đến châu Âu.