Sở GD&ĐT TPHCM tuyển dụng 308 viên chức cho năm học mới

GD&TĐ - Sở GD&ĐT TPHCM vừa có thông báo về việc tuyển dụng viên chức ở các đơn vị trực thuộc sở trong năm học 2023-2024.
TPHCM tổ chức thi tuyển giáo viên năm học 2022-2023.
TPHCM tổ chức thi tuyển giáo viên năm học 2022-2023.

Được biết, năm học 2023-2024, Sở này quản lý 124 đơn vị sự nghiệp công lập. Sở GD&ĐT TPHCM đã phân cấp tuyển dụng viên chức cho 20 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Sau khi tổng hợp nhu cầu tuyển dụng đợt 1, năm học 2023-2024, Sở GD&ĐT TPHCM tuyển dụng 255 viên chức là giáo viên và 53 viên chức là nhân viên năm học 2023-2024 đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc gồm: Trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học với cấp học cao nhất là THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên.

Theo đó, việc tuyển dụng viên chức căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật, bảo đảm tính cạnh tranh.

Đối với những trường hợp được tuyển chọn phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau. Không tiếp nhận các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

Điều kiện để đăng ký dự tuyển viên chức là người có quốc tịch Việt Nam, đang cư trú tại Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên; có phiếu đăng ký dự tuyển và lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển. Đặc biệt, ứng viên có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển, đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Trong đó, người dự tuyển vào vị trí việc làm giáo viên bộ môn phải đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định là có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên THPT, trường hợp có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp nhưng không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THPT theo chương trình bộ trưởng bộ giáo dục ban hành.

Đối với các vị trí việc làm nhân viên, ứng viên phải đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định hiện hành tương ứng với chức danh nghề nghiệp nhân viên đăng ký dự tuyển.

Việc tuyển dụng viên chức thông qua hình thức thi tuyển và được tổ chức qua 2 vòng: Thi kiểm tra kiến thức chung và thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có kết quả điểm thực hành từ 50 điểm trở lên; có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 2 người trở lên có kết quả điểm thực hành cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thực hành vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển.

Sở GD-ĐT TPHCM quy định các nhóm đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức gồm:

Nhóm 1 là anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, thương binh loại B, người hưởng chính sách như thương binh (nhóm đối tượng này được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2).

Nhóm 2 gồm người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động (nhóm đối tượng này được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2).

Nhóm 3 gồm người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong (nhóm đối tượng này được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2).

Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.