Sở GD&ĐT Hải Dương công bố kết quả xác minh lạm thu tại Trường Thanh Miện III

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hải Dương đã có báo cáo xác minh nội dung các báo nêu về việc “lạm thu” đầu năm học tại Trường THPT Thanh Miện III.
Ảnh minh họa/internet.
Ảnh minh họa/internet.

Ngày 14/9, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Dương Phạm Hồng Quân đã ký Báo cáo số: 1628/BC-SGDĐT xác minh nội dung các báo nêu về việc “lạm thu” đầu năm học tại Trường THPT Thanh Miện III.

Báo cáo nêu rõ kết quả xác minh nội dung các báo cáo nêu về việc “lạm thu” đầu năm học ở Trường THPT Thanh Miện III. Ngay khi nắm được thông tin từ mạng xã hội và báo chí, Sở GD&ĐT Hải Dương đã giao thanh tra Sở thành lập đoàn kiểm tra đột xuất việc thực hiện các khoản thu năm học 2023 – 2024 tại Trường THPT Thanh Miện III. Kết quả kiểm tra, xác minh như sau:

Trước khi họp phụ huynh học sinh toàn trường, lãnh đạo nhà trường đã tổ chức họp với tập thể giáo viên chủ nhiệm và thông báo các nội dung sẽ triển khai tới phụ huynh học sinh trong buổi họp.

Tại cuộc họp phụ huynh của các lớp trong toàn trường diễn ra ngày 10/9/2023, giáo viên chủ nhiệm đã triển khai các nội dung được thông báo từ lãnh đạo nhà trường tới toàn thể phụ huynh học sinh; trong đó có dự kiến danh mục các khoản thu đầu năm học 2023 – 2024.

Công tác triển khai thực hiện các khoản thu của Trường THPT Thanh Miện III đầu năm 2023 – 2024 có các sai sót, vi phạm; nội dung triển khai của lãnh đạo nhà trường tới giáo viên chủ nhiệm các lớp về việc thực hiện các khoản thu chưa thống nhất, rõ ràng, một số khoản thu không đúng quy định, dẫn đến có giáo viên chủ nhiệm nắm bắt chưa đầy đủ nên khi triển khai tới phụ huynh học sinh gây dư luận xấu.

Có khoản thu lãnh đạo nhà trường triển khai; tuy nhiên giáo viên chủ nhiệm không thông báo đến phụ huynh học sinh; có khoản thu giáo viên chủ nhiệm thông báo đến phụ huynh nhưng không có trong danh mục của nhà trường.

Có 4 khoản thu trong phiếu kê của giáo viên chủ nhiệm không có trong danh mục nhà trường hướng dẫn, gồm: tiền quỹ hội cha mẹ học sinh, tiền mua tivi, tiền học thêm hè, tiền phô tô. Có 2 khoản thu cao hơn so với mức thu do nhà trường thông báo: tiền gửi xe, tiền sổ liên lạc điện tử.

Các khoản thu nhà trường triển khai tại cuộc họp với giáo viên chủ nhiệm chưa đúng quy định tại Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản hiện hành: có 6 khoản thu không có trong quy định gồm tiền vở ghi, tiền mua ghế ngồi, tiền khảo sát, tiền kiểm tra chung, tiền quỹ lớp, tiền mua sách giáo khoa.

Có 3 khoản thu vượt mức quy định gồm tiền nước uống, tiền làm thẻ học sinh, tiền sổ liên lạc điện tử; có 2 khoản thu thực hiện chưa đúng quy trình gồm tiền vận động tài trợ (xã hội hóa) và tiền quỹ hội cha mẹ học sinh.

Báo cáo đưa ra nhận xét, đánh giá: Nhà trường mới dự kiến danh mục các khoản thu, mức thu đến giáo viên chủ nhiệm để thông báo công khai, xin ý kiến phụ huynh học.

Việc triển khai các nội dung trong cuộc họp tới giáo viên chủ nhiệm, chưa cụ thể dẫn tới giáo viên chủ nhiệm đã tự ý đưa thêm các khoản thu khác vào nội dung thu và gộp hết số tiền của cả năm học ở một số khoản thành một đợt thu không đúng quy định.

Hiệu trưởng nhà trường triển khai các khoản thu chưa bám sát danh mục các khoản thu được quy định tại Nghị quyết 08 và các văn bản khác. Có một số khoản thu cao hơn mức trần cho phép gây dư luận xấu trong nhân dân.

Nguyên nhân dẫn đến những sai sót trên là do Hiệu trưởng nhà trường chưa nắm bắt đầy đủ các văn bản, quy định hiện hành.

Đoàn kiểm tra của Sở đã yêu cầu hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm dừng thực hiện các khoản thu đang triển khai; đồng thời, rà soát triển khai thực hiện các khoản thu, mức thu theo đúng quy định;

Yêu cầu hiệu trưởng nhà trường kiểm tra điểm trách nhiệm bản thân và những cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện các khoản thu đầu năm học. Báo cáo về Sở GD&ĐT trước ngày 20/9/2020.

Sở GD&ĐT sẽ tiếp tục kiểm tra, làm rõ những sai phạm, xử lý nghiêm túc những tập thể, cá nhân liên quan; đồng thời chấn chỉnh việc thực hiện quy trình thu góp đầu năm học tại các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh.

Bảng đối chiếu các khoản thu ảnh 2

Bảng đối chiếu các khoản thu

Chương trình “Trường em thay áo mới” tiến hành sơn mới trường học tại Sóc Trăng.

Trường học Sóc Trăng 'thay áo mới'

GD&TĐ - Tỉnh Sóc Trăng vừa nghiệm thu và bàn giao các điểm trường được sơn mới trong chương trình “Trường em thay áo mới” tại huyện Thạnh Trị, Mỹ Xuyên.