Săn 'tôm bay' kiếm tiền triệu mỗi ngày
Săn 'tôm bay' kiếm tiền triệu mỗi ngày
Săn 'tôm bay' kiếm tiền triệu mỗi ngày
Săn 'tôm bay' kiếm tiền triệu mỗi ngày
Săn 'tôm bay' kiếm tiền triệu mỗi ngày
Săn 'tôm bay' kiếm tiền triệu mỗi ngày
Săn 'tôm bay' kiếm tiền triệu mỗi ngày
Săn 'tôm bay' kiếm tiền triệu mỗi ngày
Săn 'tôm bay' kiếm tiền triệu mỗi ngày
Săn 'tôm bay' kiếm tiền triệu mỗi ngày
Săn 'tôm bay' kiếm tiền triệu mỗi ngày Săn 'tôm bay' kiếm tiền triệu mỗi ngày Săn 'tôm bay' kiếm tiền triệu mỗi ngày Săn 'tôm bay' kiếm tiền triệu mỗi ngày Săn 'tôm bay' kiếm tiền triệu mỗi ngày Săn 'tôm bay' kiếm tiền triệu mỗi ngày Săn 'tôm bay' kiếm tiền triệu mỗi ngày Săn 'tôm bay' kiếm tiền triệu mỗi ngày Săn 'tôm bay' kiếm tiền triệu mỗi ngày Săn 'tôm bay' kiếm tiền triệu mỗi ngày

Săn 'tôm bay' kiếm tiền triệu mỗi ngày

GD&TĐ - Vất vả vượt quãng đường hơn 100km từ Nghệ An vào Hà Tĩnh để bắt châu chấu, những thợ săn 'tôm bay' có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày.
Chùm ảnh làm giấy độc đáo ở Nepal

Chùm ảnh làm giấy độc đáo ở Nepal

GD&TĐ - Ở Nepal, mua thu hoạch nguyên liệu thô để làm giấy đã bắt đầu. Hầu hết người dân vùng núi của đất nước đều tham gia công việc này.