Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Rà soát văn bản để khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục

Lập Phương - 25/03/2019, 11:55 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục xây dựng kế hoạch, tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục cho từng năm học, từng học kỳ, đảm bảo thực chất, phù hợp với khả năng và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

Không tổ chức các hoạt động giáo dục trái quy định, gây áp lực cho người dạy, người học và cha mẹ học sinh; không lấy kết quả của các kỳ thi, các hoạt động giao lưu do địa phương tổ chúc để đánh giá xếp loại thi đua, xét khen thưởng đối với cá nhân, đơn vị.

Thực hiện tốt kỷ cương, nề nếp, quy chế dân chủ ở cơ sở giáo dục; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng; phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời mọi hành vi, biểu hiện tiêu cực trong dạy, học và bệnh thành tích trong giáo dục.

Xây dựng và công bố công khai các tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực, có đầy đủ cơ sở khoa học, minh chứng rõ ràng, phù hợp với thực tế, đặc thù của địa phương, đơn vị; thành tích của đơn vị, cá nhân được đánh giá bằng sự tiến bộ của chính đơn vị, cá nhân đó; ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học, kiểm tra, đánh giá bảo đảm chính xác, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch.

Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông tới người dạy, người học, cha mẹ học sinh và toàn xã hội về yêu cầu dạy và học thực chất; cổ vũ, động viên, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, tạo môi trường lành mạnh và sự đồng thuận trong nhà trường và xã hội để phát triển giáo dục.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các đơn vị rà soát các văn bản, quy định, yêu cầu... không còn phù hợp dễ dẫn đến bệnh thành tích trong giáo dục (bao gồm các văn bản của Chính phủ, Bộ GD&ĐT và địa phương). Nội dung rà soát tập trung vào nhóm các văn bản, quy định về phổ cập giáo dục, trường đạt chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục, chuẩn nghề nghiệp, thăng hạng giáo viên, các cuộc thi đối với giáo viên, học sinh, sinh viên, công tác thi đua, khen thưởng, đánh giá, xếp loại học sinh...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm