Rà soát, sửa đổi các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT: Thống nhất với quy định mới

GD&TĐ - Cử tri tỉnh Cao Bằng đề nghị Bộ GD&ĐT có văn bản hướng dẫn chi tiết, cụ thể về cách thức tổ chức, cũng như việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp...
Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Cử tri tỉnh Cao Bằng đề nghị Bộ GD&ĐT có văn bản hướng dẫn chi tiết, cụ thể về cách thức tổ chức, cũng như việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp tại Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT, Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT và Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 để các địa phương có căn cứ triển khai thực hiện.

Bộ GD&ĐT cho biết: Liên quan đến việc hướng dẫn triển khai mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, Bộ GD&ĐT đã ban hành Công văn số 971/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 12/3/2021 gửi các sở GD&ĐT (trước thời điểm các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành). Đồng thời, ngày 26/4/2021, Bộ GD&ĐT gửi các sở GD&ĐT tài liệu giải đáp các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của địa phương trong việc thực hiện các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT (gửi kèm Công văn số 416/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 26/4/2021).

Tuy nhiên, ngày 18/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 1/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2021). Theo đó, điều chỉnh quy định về chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành như sau: Mỗi chuyên ngành có 1 chương trình, thời gian thực hiện tối đa là 6 tuần.

Trước đây, tại Điểm a Khoản 3 Điều 26 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP quy định “Chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp là một trong những điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức được đăng ký dự thi nâng ngạch, đăng ký dự thi thăng hạng; xét bổ nhiệm vào ngạch, hạng và được học chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề”. Do đó, tại các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT quy định giáo viên có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo từng hạng.

Bộ GD&ĐT đang tiến hành rà soát, sửa đổi các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT để bảo đảm thống nhất với quy định mới và khắc phục một số khó khăn, vướng mắc của địa phương trên cơ sở bảo đảm các quy định của pháp luật.

Đồng thời, để đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ nhà giáo, Bộ GD&ĐT đã gửi các sở GD&ĐT Công văn hướng dẫn số 5392/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 23/11/ 2021 về việc cân nhắc tổ chức mới các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bảo đảm phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 1 và Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP; tham mưu UBND tỉnh, thành phố điều chỉnh phương án triển khai bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập cho phù hợp, bảo đảm quyền lợi cho đội ngũ viên chức ngành Giáo dục.

Bộ GD&ĐT đề nghị cử tri kiến nghị với UBND tỉnh chỉ đạo đơn vị có liên quan thực hiện theo các hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Ảnh minh họa: ITN

Cùng AI vươn đến ước mơ!

GD&TĐ - Chat GPT thân mến! Vào khoảng cuối năm 2022, bạn đã được công ty OpenAI cho ra mắt và ngay lập tức thu hút sự chú ý trên toàn cầu.
Không có gì đáng thất vọng bằng việc chuẩn bị một bộ quần áo hoàn hảo nhưng lại thiếu một đôi giày lý tưởng.

6 kiểu giày bạn trẻ nên có trong tủ

GD&TĐ - Khi nói đến các vấn đề về trang phục, không có gì đáng thất vọng bằng việc chuẩn bị một bộ quần áo hoàn hảo nhưng lại thiếu một đôi giày lý tưởng.