Quy trình 3 bước xét chọn ""Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo""

GD&TĐ - Sở GD&ĐT và Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai Giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” năm học 2020-2021.
Giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” động viên, khích lệ giáo viên tích cực đổi mới, sáng tạo.
Giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” động viên, khích lệ giáo viên tích cực đổi mới, sáng tạo.

Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Trần Thị Thu Hà cho biết: Giải thưởng dành cho đối tượng là cán bộ, giáo viên, nhân viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục thuộc thành phố Hà Nội, có thời gian công tác ít nhất 5 năm liên tục trở lên. Giải thưởng chỉ xét tặng cho cá nhân nhà giáo, không xét tặng tập thể.

Ban tổ chức xét tặng giải thưởng theo hai tiêu chuẩn cơ bản: Tâm huyết với nghề và đổi mới, sáng tạo, có nhiều giải pháp được ứng dụng hiệu quả.

Quy trình xét chọn trải qua 3 bước, trong đó bước đầu tiên là cá nhân nhà giáo và công đoàn cơ sở đối chiếu với tiêu chuẩn của giải thưởng, xét thấy đủ tiêu chuẩn sẽ thống nhất làm hồ sơ xét thưởng. Mỗi cá nhân sẽ viết báo cáo nêu bật những việc làm cụ thể, thể hiện sự tâm huyết với nghề; những đổi mới, sáng tạo cụ thể và kết quả cụ thể của những hoạt động đổi mới, sáng tạo; các bước tiếp theo dành cho cơ quan xét duyệt.

Đây là lần thứ năm ngành Giáo dục Hà Nội triển khai Giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” nhằm vận động cán bộ, giáo viên tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, góp phần xây dựng nhà trường, ngành Giáo dục Thủ đô ngày càng phát triển. Đây cũng là giải pháp nhằm động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ, giáo viên Hà Nội tự học tập, rèn luyện, vận dụng những sáng kiến đổi mới, sáng tạo vào thực tiễn ở mỗi nhà trường, từ đó tạo ra những hiệu quả, chuyển biến mới ở mỗi nhà trường.

Giải thưởng cũng quan tâm, động viên nhà giáo ở những cơ sở giáo dục còn khó khăn có những đổi mới, sáng tạo tích cực; những nhà giáo không ngừng thay đổi để học sinh hạnh phúc, xây dựng nhà trường hạnh phúc…

Dự kiến, lễ tổng kết và trao Giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ năm diễn ra vào tháng 11/2021.