Quy định về đào tạo, bồi dưỡng viên chức

GD&TĐ - Hỏi: Tôi là giáo viên mầm non công lập của tỉnh Hưng Yên. Ở huyện tôi, nhiều giáo viên được cử đi đào tạo, bồi dưỡng hàng năm. 
Quy định về đào tạo, bồi dưỡng viên chức

Vậy tôi không hiểu chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức được thực hiện như thế nào, xin quý báo giải thích giúp tôi? Nguyễn Trần Phương Thảo (ngtphuongthao@gmail.com)

* Trả lời:

Việc đào tạo, bồi dưỡng viên chức được thực hiện theo các Điều 33, 34, 35 Luật Viên chức.

Cụ thể theo Điều 33 Luật Viên chức quy định về chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức như sau:

Việc đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện đối với viên chức trước khi bổ nhiệm chức vụ quản lý, thay đổi chức danh nghề nghiệp hoặc nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động nghề nghiệp.

Nội dung, chương trình, hình thức, thời gian đào tạo, bồi dưỡng viên chức phải căn cứ vào tiêu chuẩn chức vụ quản lý, chức danh nghề nghiệp, yêu cầu bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động nghề nghiệp.

Hình thức đào tạo, bồi dưỡng viên chức gồm: Đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ quản lý; Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; Bồi dưỡng nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động nghề nghiệp.

Các bộ, cơ quan ngang bộ được giao quản lý nhà nước về các lĩnh vực hoạt động của viên chức quy định chi tiết về nội dung, chương trình, hình thức, thời gian đào tạo, bồi dưỡng viên chức làm việc trong ngành, lĩnh vực được giao quản lý.

Còn tại Điều 34 Luật này quy định trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng viên chức như sau:

Đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức.

Đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm tạo điều kiện để viên chức được tham gia đào tạo, bồi dưỡng.

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức do viên chức, nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các nguồn khác bảo đảm.

Điều 35 quy định về trách nhiệm và quyền lợi của viên chức trong đào tạo, bồi dưỡng như sau:

Viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế đào tạo, bồi dưỡng và chịu sự quản lý của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

Viên chức được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng được hưởng tiền lương và phụ cấp theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập; thời gian đào tạo, bồi dưỡng được tính là thời gian công tác liên tục, được xét nâng lương.

Viên chức được đơn vị sự nghiệp công lập cử đi đào tạo nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc tự ý bỏ việc phải đền bù chi phí đào tạo theo quy định của Chính phủ.

Messi chính thức chia tay PSG

Messi chính thức chia tay PSG

GD&TĐ - Tháng ngày phiêu lưu của siêu sao Lionel Messi tại đội chủ sân Công viên các Hoàng tử đã chính thức khép lại.