Quan tâm chính sách phát triển giáo dục mầm non

GD&TĐ - Cử tri tỉnh Quảng Ninh đề nghị:
Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Chính phủ nghiên cứu, xem xét điều chỉnh bổ sung đối tượng được hỗ trợ tại Nghị định 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa với trẻ mẫu giáo và giáo viên mầm non (GVMN). 

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 7, Nghị định 06/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa với trẻ mẫu giáo và GVMN, GV được hưởng chính sách hỗ trợ bao gồm: GVMN trực tiếp dạy 2 buổi/ngày tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo ghép từ hai độ tuổi trở lên ở điểm lẻ hoặc trực tiếp dạy tăng cường tiếng Việt tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có trẻ em là người dân tộc thiểu số tại điểm lẻ ở cơ sở giáo dục mầm non công lập vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, GV dạy tại các điểm trường lẻ thuộc quy định trên được hưởng chế độ hỗ trợ với mức 450.000 đồng/giáo viên/tháng. Trong khi đó, GV công tác tại các điểm trường chính (điểm trung tâm) tại các trường mầm non công lập thuộc các xã ở vùng có điều kiện - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn vẫn phải thực hiện các hoạt động dạy học ở các lớp mẫu giáo ghép, hầu hết trẻ ở các lớp mẫu giáo đó đều là người dân tộc thiểu số nhưng không được hưởng chế độ hỗ trợ này. 

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Trong những năm qua, giáo dục mầm non được Đảng, Nhà nước, quan tâm, ban hành nhiều chính sách phát triển giáo dục mầm non, trong đó chế độ cho GV được quan tâm, nhất là GV vùng khó khăn, dân tộc thiểu số.

Việc GV mầm non trực tiếp dạy 2 buổi/ngày tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo ghép từ hai độ tuổi trở lên ở điểm lẻ hoặc trực tiếp dạy tăng cường tiếng Việt tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có trẻ em là người dân tộc thiểu số tại  điểm lẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ được hưởng phụ cấp mà giáo dục mầm non cùng địa bàn nhưng ở điểm trường chính không được hưởng phụ cấp là do: 

Tại điểm lẻ, điều kiện về địa lý, giao thông đi lại khó khăn hơn, cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi còn nghèo nàn; GV mầm non phải tự làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ, nên trong điều kiện ngân sách khó khăn, chính sách Nhà nước tập trung hỗ trợ cho điểm lẻ, nơi có điều kiện khó khăn hơn điểm chính.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, thời gian tới Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành có liên quan tham mưu Chính phủ mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách này phù hợp với điều kiện ngân sách Nhà nước.

Lễ hội kỷ niệm 980 năm Thập Tam Trại. Ảnh: Đăng Chung

Kết nối quá khứ hào hùng…

GD&TĐ - Trong suốt chiều dài hơn 1.000 năm văn hiến của Thăng Long - Hà Nội, giá trị lịch sử văn hóa luôn được các thế hệ nỗ lực, gìn giữ...