Quạ được huấn luyện để nhặt mẩu thuốc lá trên đường phố Thụy Điển

GD&TĐ - Những con quạ được “tuyển” để nhặt những mẩu thuốc lá trên đường phố Stockholm. Đây là một trong những nỗ lực có chi phí thấp mà chính phủ Thụy Điển đang thực hiện để làm sạch đường phố.
Quạ được huấn luyện nhặt mẩu thuốc lá ở Thụy Điển.
Quạ được huấn luyện nhặt mẩu thuốc lá ở Thụy Điển.

Nhặt mẩu thuốc lá là một công việc không mấy sạch sẽ nhưng những con quạ sẵn sàng làm việc này để đổi lấy những viên lạc. Chúng thực hiện nhiệm vụ một cách tự nguyện và được nhận thức ăn cho mỗi mẩu thuốc lá nhặt được.

Công ty của Thụy Điển đứng sau chương trình này cho biết những con quạ có thể làm giảm chi phí làm sạch đường phố tới 75%.

Mỗi năm, hơn 1 tỷ mẩu thuốc lá được ném xuống đường phố Thụy Điển. Những con quạ vẫn đang được huấn luyện nhưng chúng được cho là sẽ sớm bắt đầu nhặt rác.

Theo SCMP