Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Phụ cấp thâm niên, ưu đãi nhà giáo

GD&TĐ - 12/02/2020, 12:35 GMT+7 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INTẢnh minh họa/INT

* Trả lời: Điều 1 Thông tư liên tịch số: 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH của Bộ Nội vụ - Bộ GD&ĐT - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, quy định: Đối tượng và phạm vi áp dụng quy định tại Điều 1 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP gồm: Nhà giáo trong biên chế, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật).

Nhà giáo trong biên chế đang làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập.

Đối tượng quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Cụ thể: Các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này phải được xếp vào các ngạch viên chức ngành Giáo dục và đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15); Các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều này không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo như quy định tại Điểm a Khoản này.

Tuy nhiên, ngày 25/10/2018, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 27/2018/TT-BGDĐT, trong đó có sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH.

Cụ thể như sau: Các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này phải được xếp vào các ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15) hoặc các hạng viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (các hạng có các ký tự đầu của mã số hạng là V.07) thì thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, bạn là viên chức có ngạch kỹ sư (13.095), do đó, trường hợp của bạn không thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm