rssheader

05/12/2020

Thanh Hóa: Kết luận việc phụ huynh “tố” phải đóng tiền hỗ trợ xăng xe cho giáo viên

Hồng Đức - 14/11/2019, 19:46 GMT+07 | Pháp luật
Trường Tiểu học và THCS Đông Minh, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa). Trường Tiểu học và THCS Đông Minh, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa).

Ngày 14/11, Thanh tra Sở GD&ĐT Thanh Hóa vừa có kết luận số 479/KL-TTr thông tin báo chí phản ánh về các khoản thu tại Trường TH&THCS Đông Minh.

Theo đó, Trường TH&THCS Đông Minh được sáp nhập từ trường Tiểu học Đông Minh và Trường THCS Đông Minh từ tháng 8/2019. Nhà trường có 20 lớp, với 623 học sinh (HS), cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng được yêu cầu dạy học hiện nay.

Ngay sau khi có thông tin báo chí phản ánh vấn đề lạm thu tại ngôi trường này, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã chỉ đạo Thanh tra Sở vào cuộc kiểm tra, xác minh.

Kết luận của Thanh tra Sở GD&ĐT Thanh Hóa. 

Qua xác minh của Thanh tra Sở, cho thấy: Ngoài các khoản thu theo quy định, thì khoản thu do ban đại diện cha mẹ học sinh (CMHS) của khối Tiểu học thu 150.000 đồng/học kỳ 1; cấp THCS 100.000 đồng/học kỳ 1 là không đúng quy định tại Thông tư số 55/TT/2011-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT.

Đối với việc huy động tài trợ của các tổ chức, cá nhân (xã hội hóa), nhà trường thực hiện đúng theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên, việc tổ chức triển khai tại hội nghị CMHS các lớp khối Tiểu học, huy động tài trợ theo mức bình quân 320.000 đồng/HS là không đúng quy định.

Việc tổ chức Hội nghị CMHS các lớp (khối Tiểu học), nội dung hội nghị, giáo viên chủ nhiệm báo cáo tình hình nhà trường năm học 2019-2020; thông báo dự kiến (6 khoản thu) đầu năm học sai quy định, gồm: Mua máy phô tô 50.000 đồng/HS, máy chiếu 550.000 đồng/HS, tăng buổi 200.000 đồng/HS/tháng; hỗ trợ Hội khỏe Phù Đổng 50.000 đồng/HS; khen thưởng 60.000 đồng/HS; tăng cường cơ sở vật chất theo mức bình quân 320.000 đồng/HS.

Qua kiểm tra, xác minh, kiểm tra hồ sơ tổ chức các Hội nghị Ban giám hiệu, Hội đồng giáo dục, Hội nghị CMHS các lớp và Ban đại diện CMHS nhà trường, Thanh tra Sở GD&ĐT Thanh Hóa khẳng định, không có khoản thu 200.000 đồng/HS để hỗ trợ xăng xe cho giáo viên.

 
Các khoản thu được giáo viên nhà trường thông báo lên bảng khi họp phụ huynh.  

Theo Thanh tra Sở GD&ĐT Thanh Hóa, những thiếu sót, tồn tại của Trường TH&THCS Đông Minh là: Dự kiến thu tiền học buổi 2 không đúng quy định; huy động tài trợ (khối Tiểu học) theo mức bình quân (320.000 đồng/HS) là không đúng quy định.

Tại Hội nghị CMHS các lớp khối Tiểu học, thông báo dự kiến thu: Tiền mua máy phô tô, máy chiếu, dạy tăng tiết, hỗ trợ hội khỏe Phù Đổng, khen thưởng là không đúng quy định.

Quỹ Ban đại diện CMHS phụ huynh đưa ra mức thu bình quân (Tiểu học 150.000 đồng/HS/học kì, THCS 100.000 đồng/HS/học kì) là không đúng quy định. Trách nhiệm này thuộc về Ban đại diện CMHS nhà trường, trong đó có trách nhiệm của Hiệu trưởng trường TH&THCS Đông Minh.

Sau khi có thông tin phản ánh, từ ngày 21-24/10, nhà trường đã tổ chức trả lại cho 48 phụ huynh (tại 8 lớp Tiểu học) toàn bộ số tiền 81.456.000 đồng.

Để xảy ra những thiếu sót, tồn tại nêu trên trách nhiệm thuộc về Hiệu trưởng và tập thể lãnh đạo Trường TH&THCS Đông Minh.

Cũng theo kết luận của Thanh tra Sở GD&ĐT, Trường TH&THCS Đông Minh chưa thực hiện nghiêm túc quy định tại Công văn số 1890/SGDĐT-KHTC ngày 29/7/2019 của Sở GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách năm học 2019-2020; Chưa thực hiện tốt chương trình, nội dung hội nghị CMHS các lớp và toàn trường, dẫn đến một số lớp (bậc tiểu học) triển khai các khoản thu sai quy định; Kinh phí chi thường xuyên cho hoạt động dạy và học của nhà trường còn thấp, chưa đủ kinh phí chi thường xuyên để bổ sung, tăng cường CSVC; tổ chức các hoạt động chuyên môn, hoạt động tập thể, thi đua, khen thưởng.

Bản dự kiến tăng cường cơ sở vật chất của Trường TH&THCS Đông Minh, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa). 

Qua việc này, Thanh tra Sở GD&ĐT yêu cầu nhà trường tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan, khắc phục kịp thời những thiếu sót tồn tại nêu trên, chấm dứt thực hiện các khoản dự kiến thu sai quy định; báo cáo kết quả khắc phục về Thanh tra Sở  trước ngày 30/11/2019.

Thanh tra Sở GD&ĐT cũng yêu cầu Phòng GD&ĐT Đông Sơn tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, kiểm điểm trách nhiệm đối với Hiệu trưởng, tập thể lãnh đạo Trường TH&THCS Đông Minh; Tăng cường thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách sai quy định tại các trường học trên địa bàn; chỉ đạo việc thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, hỗ trợ kinh phí cho các trường tiểu học thiếu giáo viên; Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, trường học trên địa bàn tổ chức tốt các hội nghị CMHS lớp và Ban đại diện CMHS nhà trường trong năm học 2019-2020.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm