Phấn đấu thực hiện lời dạy của Bác Hồ

Phấn đấu thực hiện lời dạy của Bác Hồ

Ngay sau khi Cách mạng tháng 8 thắng lợi, khi chính quyền mới còn đang trong “những ngày trứng nước” đầy khó khăn, Hồ Chí Minh đã đặt ra nhiệm vụ diệt giặc dốt bên cạnh nhiệm vụ diệt giặc đói và giặc ngoại xâm. Ngày 03/9/1945, ngay tại phiên họp thứ nhất của Hội đồng Chính phủ, Người đề nghị “mở chiến dịch để chống nạn mù chữ”. Tiếp theo, ngày 04/10/1945, Người ra “Lời kêu gọi toàn dân chống nạn thất học”. Người mong muốn mỗi người dân đều “Biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ” để nâng cao dân trí, mở mang hiểu biết, từ đó tham gia hiệu quả vào việc bảo vệ nền độc lập của nước nhà. Trong tư tưởng và tình cảm của Hồ Chí Minh, quyền lợi của đất nước, của dân tộc không tách rời với quyền lợi của người dân, trong đó mục tiêu độc lập của dân tộc, tự do của người dân luôn gắn liền với mong muốn đồng bào có cơm ăn, áo mặc và được học hành. Người viết: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Người tin tưởng vào sự phát triển của giáo dục nước nhà và tương lai tươi sáng của dân tộc. Trong Thư gửi học sinh nhân ngày khai trường (tháng 9/1945) Người chỉ rõ: “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được vẻ vang sánh vai các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Lời chỉ dạy của Hồ Chí Minh ở đây cũng thể hiện kỳ vọng thiết tha và to lớn của Người đối với thế hệ trẻ và nền giáo dục nước nhà.

"Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh" ảnh 1
"Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh"

Sự quan tâm sâu sắc của Hồ Chí Minh với thế hệ trẻ, với giáo dục, tấm lòng hết sức lo cho dân, cho nước của Người đã thể hiện rõ nét trong bức thư cuối cùng của Người viết cho ngành Giáo dục vào thời điểm một năm trước khi Người đi xa. Mở đầu lá thư, Hồ Chí Minh đã biểu dương ngành Giáo dục. Mặc dù trong điều kiện chiến tranh gian khổ và ác liệt nhưng giáo dục vẫn phát triển nhanh và mạnh hơn bao giờ hết. Người đã dẫn ra các số liệu cụ thể về số trường, số người đi học ở các cấp học, đặc biệt Người biểu dương các trường đã có nhiều cố gắng trong việc thi đua dạy tốt, học tốt. Người đã khẳng định: “Ta đã thắng giặc Mỹ trên cả mặt trận giáo dục và đào tạo cán bộ”. Phần thứ hai của bức thư, Hồ Chí Minh đã nêu rõ những khó khăn gian khổ do Đế quốc Mỹ vẫn chưa từ bỏ dã tâm xâm lược. Người chỉ rõ giáo dục cần phải thực hiện những nhiệm vụ lớn hơn trước, đó là:

“- Nâng cao tinh thần yêu tổ quốc, yêu chủ nghĩa xã hội, tăng cường tình cảm cách mạng đối với công nông...

- Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục dạy tốt học tốt. Trên nền tảng giáo dục chính trị và lãnh đạo tư tưởng tốt, phải phấn đấu nâng cao chất lượng văn hóa và chuyên môn.

- Cùng nhau tổ chức và quản lý đời sống vật chất và tinh thần ở trường học ngày một tốt hơn”.

Hồ Chí Minh rất coi trọng vai trò của dân chủ, của quần chúng, của xã hội đối với giáo dục. Người nhấn mạnh: “Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng. Cần phải phát huy đầy đủ dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng quan hệ thật tốt, đoàn kết thật chặt chẽ giữa thầy và thầy, giữa thầy và trò, giữa học trò với nhau, giữa cán bộ các cấp, giữa nhà trường và nhân dân để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ”. Cuối cùng, Người nhắc nhở các ngành, các cấp Đảng và chính quyền phải thật sự quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp giáo dục, phải chăm sóc nhà trường về mọi mặt, đưa sự nghiệp giáo dục tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới.

 Tư tưởng "Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng" của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng tư tưởng cho phong trào xã hội hóa giáo dục. Tư tưởng này đã và đang được Đảng, Nhà nước, ngành Giáo dục - Đào tạo và các lực lượng xã hội vận dụng sáng tạo trong việc xây dựng và phát triển phong trào xã hội hóa giáo dục hiện nay ở nước ta.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, ngành Giáo dục - Đào tạo hiện nay đang phấn đấu thực hiện lời dạy của Người. Điều này được thể hiện rõ nét trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" cùng các cuộc vận động như "Hai không", "Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"... Việc thực hiện lời dạy của Bác Hồ cũng đang được thể hiện một cách cụ thể trong việc thực hiện phổ cập giáo dục, đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục, đổi mới cơ chế quản lý tài chính giáo dục...

Nguyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu thực hiện lời dạy của Người, với khí thế mới, quyết tâm mới khi bước vào năm học 2009 - 2010 - năm học “Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”, nhất định ngành Giáo dục - Đào tạo sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, đưa sự nghiệp giáo dục tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới để thỏa lòng mong ước của Bác Hồ.

Giáo dục & Thời đại

Ảnh minh họa ITN.

Dấu mốc quan trọng

GD&TĐ - Với Kỳ thi tốt nghiệp THPT, năm 2024 sẽ là dấu mốc quan trọng - Kỳ thi tốt nghiệp THPT cuối cùng theo Chương trình GDPT 2006.