NÓNG 247| Trường vùng khó nỗ lực lo đủ sách giáo khoa cho trò

GD&TĐ -  Bên cạnh chuẩn bị về cơ sở vật chất, bồi dưỡng giáo viên…, các trường vùng khó đang nỗ lực, chủ động giải pháp để bảo đảm đủ sách giáo khoa cho học sinh.