NÓNG 247: 4 yếu tố thúc đẩy thực hiện tự chủ đại học hiệu quả hơn

GD&TĐ -  4 yếu tố thúc đẩy thực hiện tự chủ đại học hiệu quả hơn được ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội nhấn mạnh tại Hội nghị tự chủ đại học năm 2022 do Bộ Giáo dục và đào tạo tổ chức ngày 4/8.