Nội trợ

Muôn nẻo thịt heo “nhập” nội đô

Muôn nẻo thịt heo “nhập” nội đô

GD&TĐ - Mặc dù hiện nay, tại đô thị lớn như Hà Nội đã tiến hành gom các điểm giết mổ gia súc nhỏ lẻ vào những điểm tập trung có quy hoạch, điều này góp phần vào việc đảm bảo an toàn và tránh ô nhiễm môi trường.