Những đứa trẻ không tuổi thơ

Những đứa trẻ không tuổi thơ

Theo thống kê chưa đầy đủ, Việt Nam hiện nay có tới 24.000 trẻ em lang thang kiếm sống trên các đường phố. Hàng chục nghìn trẻ phải lao động nặng nhọc để mưu sinh. Hàng nghìn trẻ nhỏ đang bị lạm dụng, để thành công cụ kiếm tiền cho kẻ bất chính hoặc bị xâm hại tình dục. Các dịch vụ hỗ trợ trẻ em đường phố chưa đạt hiệu quả và còn thiếu vắng. Tương lai của những đứa trẻ này sẽ ra sao?

Xem video:

Theo VTC 14