Nhà giáo xin chuyển về vùng ĐBKK có tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút?

GD&TĐ - Tôi là giáo viên THCS được tuyển dụng từ năm 2000, sau đó tôi được điều động về công tác tại xã đặc biệt khó khăn của một huyện thuộc tỉnh Lào Cai. 
Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Hiện tôi đã được hưởng phụ cấp thu thút đủ 5 năm. Từ tháng 8/2013 tôi xin luân chuyển đến công tác tại một trường thuộc xã biên giới có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. 

Hiện nay tôi vẫn công tác tại xã này. Vậy, trường hợp của tôi có được hưởng phụ cấp cấp thu hút theo Nghị định 19/2013/NĐ-CP nữa hay không? – Ma Văn Chứ (mvchu***@gmail.com)

* Trả lời: 

Theo Khoản 2 Điều 1 Nghị định 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: 

Tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác theo quy định nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tê - xã hội đặc biệt khó khăn thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), nhưng thôi không hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.”

Căn cứ vào quy định trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn là xin chuyển công tác, không phải là đã hết thời hạn công tác theo quy định nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tê - xã hội đặc biệt khó khăn, do đó bạn sẽ không tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định số: 19/2013/NĐ-CP.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ