Nghiên cứu, chỉnh sửa định mức giáo viên/lớp

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị Bộ GD&ĐT rà soát, đánh giá tính phù hợp định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.
Ảnh minh họa Internet.
Ảnh minh họa Internet.

Quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV về danh mục khung vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập và Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập. Nếu phù hợp đề nghị bố trí người làm việc bảo đảm theo định mức, nếu không đề nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Về kiến nghị của cử tri, Bộ GD&ĐT cho biết: Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 3/7/2020 về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế và Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Thực hiện Nghị quyết 102 và Nghị định 106 nói trên, Bộ GD&ĐT đang phối hợp với Bộ Nội vụ chỉnh sửa định mức giáo viên/lớp được quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập và Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập. Việc chỉnh sửa bảo đảm phù hợp với việc triển khai đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và điều kiện thực tế của từng vùng, miền.