Nghiệm thu đề tài về Bộ chỉ số đo lường hiệu suất công việc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đề tài về Bộ chỉ số đo lường hiệu suất công việc (KPI) đã được nghiệm thu ngày 17/4.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu.
Toàn cảnh buổi nghiệm thu.

Đây là đề tài cấp Bộ do PGS.TS Lê Mạnh Hùng - Hiệu trưởng Trường ĐH Công đoàn là chủ nhiệm. Đề tài có mã số: ĐTCB.UBDT.01.22-23 “Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số đo lường hiệu suất công việc (KPI) đối với công chức của Ủy ban Dân tộc (UBDT) trong thực thi công vụ”.

PGS.TS Lê Mạnh Hùng - Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu.

PGS.TS Lê Mạnh Hùng - Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu.

Tại buổi nghiệm thu, PGS.TS Lê Mạnh Hùng trình bày kết quả 5 chương và gợi mở giải pháp tổ chức triển khai thực hiện Bộ chỉ số đo lường hiệu suất công việc (KPI):

Chương I, cơ sở lý thuyết về đo lường hiệu suất công việc đối với cơ quan, tổ chức hành chính công và hệ thống các căn cứ pháp luật có liên quan đến đánh giá công chức cấp Bộ;

Chương II, Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và trong nước về đo lường hiệu suất công việc;

Chương III, Đánh giá thực trạng hiệu suất , công tác quản lý, đo lường, đánh giá kết quả công việc đối với công chức của UBDT trong thực thi công vụ;

Chương IV, Xây dựng Bộ Chỉ số đo lường hiệu suất công việc (KPI) và đào tạo kiến thức kỹ năng trong ứng dụng Bộ Chỉ số đo lường hiệu suất công việc (KPI) đối với công chức UBDT trong thực thi công vụ;

Chương V, Giải pháp tổ chức triển khai thực hiện Bộ Chỉ số đo lường hiệu suất công việc (KPI) đối với công chức UBDT trong thực thi công vụ.

GS.TS. Đinh Văn Tiến góp ý đề tài.

GS.TS. Đinh Văn Tiến góp ý đề tài.

GS.TS. Đinh Văn Tiến, nguyên Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia ghi nhận, đây là đề tài sáng tạo, tiên phong của khoa học. Nhìn chung, nhóm nghiên cứu đã giải quyết được những nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên, để áp dụng vào thực tế tại các đơn vị phải có lộ trình thực hiện, phải thể chế hoá KPI để áp dụng.

Đóng góp cho đề tài trên, TS Nguyễn Thị Liên, Trưởng bộ môn Quản trị nhân lực doanh nghiệp, Trường ĐH Thương mại bày tỏ, đề tài đã đánh giá được bộ hướng dẫn và bộ chỉ số. Thành công của đề tài là nêu được tổng quan hệ thống đo lường công việc, nội dung rõ ràng, logic.

TS Nguyễn Thị Liên trao đổi một số ý kiến về đề tài.

TS Nguyễn Thị Liên trao đổi một số ý kiến về đề tài.

Bà Nông Thị Hà – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc, Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến đánh giá của các thành viên trong Hội đồng; đồng thời đề xuất Vụ Tổ chức cán bộ cung cấp một số văn bản giấy tờ để nhóm nghiên cứu xây dựng Bộ Chỉ số phù hợp với đặc thù từng đơn vị.

Hội đồng nhất trí thông qua và đề xuất nhóm nghiên cứu hoàn tất các thủ tục thực hiện nghiệm thu cấp Bộ sau khi chỉnh sửa theo kết luận của Hội đồng.

Bà Nông Thị Hà phát biểu tại buổi nghiệm thu.

Bà Nông Thị Hà phát biểu tại buổi nghiệm thu.

Ủy ban Dân tộc là cơ quan ngang Bộ thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong phạm vi cả nước. Đề tài nghiên cứu trên vừa mang ý nghĩa thiết thực, cấp bách, vừa có ý nghĩa chiến lược để đo lường và phân loại kết quả cống hiến một cách công bằng, khách quan và là cơ sở để sử dụng, tạo động lực thực thi công vụ của công chức. Ủy ban Dân tộc đã tin tưởng lựa chọn Trường ĐH Công đoàn là đơn vị thực hiện đề tài, PGS.TS Lê Mạnh Hùng - Hiệu trưởng làm chủ nhiệm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Phổ thông liên cấp Olympia (Hà Nội) thực hiện sân khấu hóa tác phẩm văn học.

Bỏ văn mẫu và hành động theo mẫu

GD&TĐ - Thực tế, nhiều người hiểu, biết tác hại của việc dạy học Ngữ văn như thế nhưng phần lớn chỉ dừng lại ở việc phê phán, chỉ trích...