Ngành GD&ĐT, Hội Cựu giáo chức phối hợp thực hiện “4 cùng“

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT chỉ đạo toàn ngành phối hợp với Hội Cựu giáo chức Việt Nam thực hiện tốt “4 cùng”: Cùng đánh giá thực tiễn và chất lượng giáo dục; cùng bàn giải pháp đổi mới; cùng tổ chức một số hoạt động; cùng chăm lo đời sống đội ngũ nhà giáo đương chức và nghỉ hưu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với Hội Cựu giáo chức Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với Hội Cựu giáo chức Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Đó là một trong những nội dung Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tại buổi làm việc với Hội Cựu giáo chức Việt Nam ngày 19/7/2017.

Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ.

Hội Cựu giáo chức có nhiều đóng góp tích cực

Hội Cựu giáo chức Việt Nam là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp của những người trước đây là nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong tất cả các trường học, các cơ sở và cơ quan GD&ĐT.

Được thành lập ngày 9/4/2004, đên nay, Hội đã phát triển rộng khắp tại 60 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 462 huyện, 6.851 xã phường, 42 trường đại học.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá: Trong thời gian qua, mặc dù có nhiều khó khăn (các hội viên đều có tuổi cao, kinh phí hoạt động hạn hẹp), được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, Hội Cựu giáo chức Việt Nam đã tổ chức được nhiều hoạt động có ý nghĩa như:

Đoàn kết, giúp đỡ nhau giữ vững phẩm chất đạo đức nhà giáo, hỗ trợ vật chất và tinh thần cho hội viên; đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất góp phần xây dựng chính sách phát triển giáo dục đất nước; tích cực hoạt động xã hội trên địa bàn dân cư, nêu tấm gương sáng của người thầy để con cháu, học sinh noi theo.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Hội trong thời gian qua và mong muốn Hội tiếp tục hoạt động tích cực, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, năng lực trí tuệ và phẩm chất tốt đẹp của Nhà giáo, góp phần thực hiện chiến lược phát triển GD&ĐT, phục vụ nhiệm vụ CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”; thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT, các bộ, ngành liên quan và các địa phương tiếp tục quan tâm để Hội có điều kiện hoạt động tốt hơn, thiết thực, hiệu quả hơn; có cơ chế thích hợp để lắng nghe được nhiều hơn các ý kiến đóng góp của Hội cho ngành giáo dục.

Bộ GD&ĐT chỉ đạo toàn ngành phối hợp với Hội thực hiện tốt “4 cùng”: Cùng đánh giá thực tiễn và chất lượng giáo dục; cùng bàn giải pháp đổi mới; cùng tổ chức một số hoạt động; cùng chăm lo đời sống đội ngũ nhà giáo đương chức và nghỉ hưu.

Một số kiến nghị liên quan đến chính sách nhà giáo, quan tâm phát triển giáo dục

Tại buổi làm việc, Hội Cựu giáo chức Việt Nam đưa ra một số kiến nghị liên quan đến chính sách nhà giáo, quan tâm phát triển giáo dục.

Cụ thể, về trợ cấp một lần cho nhà giáo chuyển sang làm CBQL giáo dục: Giao GD&ĐT, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đánh giá tổng thể vấn đề này; đề xuất, bổ sung vào Đề án cải cách chính sách tiền lương của Chính phủ trình Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) vào năm 2018.

Về chế độ cho giáo viên mầm non nghỉ công tác chưa được hựởng chế độ: Giao Bộ GD&ĐT chủ trì nghiên cứu tổng thể, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Về chế độ, chính sách đối với nhà giáo là người có công: Người có công với cách mạng, trong đó có các nhà giáo đang được hưởng chế độ, chính sách của Nhà nước theo quy định hiện hành. Chính phủ đang chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục nghiên cứu, đề xuất chính sách đồng bộ để gia đình người có công, có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Về quan tâm phát triển giáo dục: Nhà nước đã dành 20% tổng chi ngân sách hàng năm cho giáo dục và đẩy mạnh xã hội hóa để thu hút thêm nguồn lực, nhất là ở những vùng có điều kiện; đồng thời tiếp tục giữ ổn định tổng mức đầu tư của Nhà nước đối với GD&ĐT.

Trong thời gian tới, việc coi giáo dục là quốc sách hàng đầu sẽ tiếp tục được triển khai cụ thể hơn, quyết liệt hơn, đẩy nhanh việc đổi mới căn bản, toàn diện, hội nhập quốc tế của GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Phương Thảo.

Ngát hương thiên lý

GD&TĐ - Ở nông thôn hầu như nhà ai cũng có giàn thiên lý: Dễ trồng, làm bóng mát, làm đẹp mà lại ăn được nữa. Thật là tiện lợi!