Nâng cao vai trò của giáo dục thể chất trong trường phổ thông

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ -Giáo dục thể chất trong trường học là một trong những hoạt động giáo dục rất quan trọng. Việc giáo dục thể chất không chỉ nâng cao sức khỏe mà còn rèn luyện tính kỷ luật, lối sống lành mạnh, và giúp các em phát triển toàn diện. Tuy nhiên, việc giáo dục thể chất trong nhà trường phổ thông hiện nay vẫn còn nhiều vấn đề cần phải bàn bạc và xem xét một cách thấu đáo.
Trường THPT Trương Vĩnh Ký một trong những ngôi trường có đầy đủ cơ sở vật chất cho học sinh trong các tiết thể dục
Trường THPT Trương Vĩnh Ký một trong những ngôi trường có đầy đủ cơ sở vật chất cho học sinh trong các tiết thể dục

Điều 2 Nghị định 11/2015/NĐ-CP Quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường nêu rõ: “Giáo dục thể chất trong nhà trường là nội dung giáo dục, môn học bắt buộc, thuộc chương trình giáo dục của các cấp học và trình độ đào tạo, nhằm trang bị cho trẻ em, học sinh, sinh viên các kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản, hình thành thói quen luyện tập thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.”

Nghị quyết 29-NQ/TƯ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nhấn mạnh coi trọng phát triển thể chất để phát triển toàn diện cả về đức - trí - thể - mỹ cho học sinh. Những nghị định, nghị quyết của Đảng và Chính phủ khẳng định vai trò quan trọng của giáo dục thể chất đối với sự hình thành và phát triển thể chất cũng như nhân cách của học sinh.

Nâng cao vai trò của giáo dục thể chất trong trường phổ thông  ảnh 1

Vai trò của giáo dục thể chất đối với học sinh

Hoạt động giáo dục thể chất học đường có vai trò quan trọng đối với sự phát triển thế chất và trí tuệ của học sinh phổ thông. Điều đó được thể hiện một cách đầy đủ trên nhiều mặt.

Thứ nhất, giáo dục thể chất góp phần tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực và tầm vóc đúng với lứa tuổi, giới tính và đặc điểm sức khỏe của mỗi học sinh.

Thứ hai, việc giáo dục thể chất tạo cơ sở để phát triển toàn diện cho học sinh về kỹ năng, kỹ xảo. Đây là một trong những hoạt động thiết thực góp phần phát triển kỹ năng sống cho học.

Thứ ba, giáo dục thể chất cũng là hoạt động rèn luyện kỹ năng sống. Ở đó, các em học sinh sẽ được hình thành và phát triển những kỹ năng sống cốt lõi như: năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, ứng xử, khả năng vượt qua khó khăn, phòng chống đuối nước, khả năng thích ứng với môi trường xã hội, năng lực làm việc nhóm…Từ đó xây dựng lối sống lành mạnh, có kỷ luật cho học sinh.

Nâng cao vai trò của giáo dục thể chất trong trường phổ thông  ảnh 2

Những khó khăn trong công tác giáo dục thể chất ở trường phổ thông

Mặc dù có vai trò rất lớn trong việc giáo dục toàn diện học sinh nhưng môn giáo dục thể chất trong trường học hiện nay vẫn chưa thực sự được quan tâm. Do vậy, việc dạy và học thể dục nói riêng, các hoạt động giáo dục thể chất nói chung còn nhiều vấn đề bất cập.

Đầu tiên, cơ sở vật chất cho việc giáo dục thể chất trong trường học còn ít về số lượng và thiếu đồng bộ. Sân chơi bãi tập, đặc biệt là các trường ở thành phố còn nhỏ, hẹp gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc dạy và học.

Việc xây dựng bể bơi tại các trường học còn nhiều hạn chế. Hiện cả nước có khoảng 1.600 bể bơi được xây dựng trong trường học. Số lượng này chưa đáp ứng được nhu cầu học bơi của học sinh.

Các tiết học thể dục vẫn còn xen kẽ với các tiết học văn hóa khác gây ảnh hưởng tới việc học của học sinh. Việc bố trí học thể chất trong một buổi riêng còn chưa thực hiện được làm giảm đi không nhỏ hiệu quả của giáo dục thể chất trong nhà trường.

Chất lượng chuyên môn của các cuộc thi thể dục thể thao như Hội khỏe phù đổng, các giải thi đấu cấp quận (huyện), cấp tỉnh còn chưa được tổ chức một cách chuyên nghiệp.

Đa số phụ huynh, giáo viên và học sinh đều coi giáo dục thể chất là “môn phụ” nên chưa thực sự quan tâm đúng mức tới môn học này. Điều này làm giảm hiệu quả cũng như vai trò của giáo dục thể chất trong nhà trường.

Nâng cao vai trò của giáo dục thể chất trong trường phổ thông  ảnh 3

Phát triển giáo dục thể chất trong nhà trường

Tuyên truyền về vai trò của giáo dục thể chất đến phụ huynh, giáo viên và học sinh. Từ đó thay đổi cách nhìn, tư duy về vị trí của giáo dục thể chất trong trường học. Việc thay đổi nhận thức của phụ huynh, học sinh là yếu tố quan trọng góp phần phát triển giáo dục thể chất trong nhà trường. Cần đặt môn giáo dục thể chất trong nhà trường về đúng vị trí của nó, là một trong bốn yếu tố “Đức – Trí – Thể - Mỹ” để phát triển toàn diện học sinh.

Để phát triển giáo dục trước hết cần hoàn thiện hệ thống sân chơi, bãi tập, bể bơi, các dụng cụ phục vụ cho hoạt động dạy và học thể dục, thể thao. Đây là yếu tố đầu tiên mang tính quyết định để tạo nên bước đột phá trong việc giáo dục thể chất trong trường học. Bởi thầy giỏi, học trò tích cực nhưng nếu bãi tập, dụng cụ học tập thiếu thì hiệu quả cũng không thể đạt được như mong muốn.

Nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác giáo dục thể chất trong nhà trường. Tổ chức tập huấn hàng năm cho đội ngũ giáo viên dạy giáo dục thể chất để đảm bảo cập nhật nhanh nhất những thay đổi về nội dung, phương pháp giảng dạy, giáo dục thể chất trong nhà trường.

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống các cuộc thi, các hoạt động thể chất trong nhà trường. Hệ thống các giải thưởng trong cuộc thi thể thao dành cho học sinh sẽ là động lực để thúc đẩy giáo dục thể chất phát triển nhanh chóng.

Nâng cao vai trò, vị trí của môn giáo dục thể chất trong nhà trường là một trong những mục tiêu quan trọng góp phần phát triển toàn diện học sinh theo tinh thần của việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018. Đây là tiền đề để có được các thế hệ trẻ khỏe mạnh, năng động, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.