Mức lãi suất và thời hạn trả nợ gốc vay tín dụng HSSV

Gia đình sinh viên Trần Ngọc Hân (Tiền Giang) vay vốn theo Chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên tại Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh huyện Cái Bè (Tiền Giang) từ năm 2011 đến năm 2013. 
Mức lãi suất và thời hạn trả nợ gốc vay tín dụng HSSV

Tổng số tiền vay 4 đợt là 40 triệu đồng với mức lãi suất từ 0,5 - 0,65%/tháng.

Trước khi nhận tiền của đợt vay sau, gia đình đều thực hiện trả lãi số tiền vay đợt trước. Ngày 26/8/2014, sinh viên Hân tốt nghiệp đại học nhưng đến nay chưa tìm được việc làm. 

Vừa qua, Ngân hàng thông báo gia đình phải trả lãi khoản vay tính đến ngày trả hết nợ gốc (ngày 20/4/2015).

Sinh viên Hân đề nghị giải đáp, mức lãi suất và thời hạn trả nợ khoản vay như Ngân hàng yêu cầu có phù hợp quy định không?

Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Tiền Giang trả lời:

Trong thời gian sinh viên Trần Ngọc Hân học tại trường Đại học Cần Thơ từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2013 - 2014, đại diện gia đình sinh viên có tham gia vay vốn chương trình tín dụng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, do ông Trần Thanh Phong đứng tên vay tổng cộng số tiền 40 triệu đồng tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Cái Bè. Cụ thể lịch giải ngân từng đợt như sau:

- Đợt 1: Ngày 10/3/2011 vay số tiền 9 triệu đồng, lãi suất 0,5%/tháng.

- Đợt 2: Ngày 26/10/2011 vay số tiền 10 triệu đồng lãi suất 0,65%/tháng.

- Đợt 3: Ngày 22/11/2012 vay số tiền 10 triệu đồng lãi suất 0,65%/tháng.

- Đợt 4: Ngày 28/10/2013 vay số tiền 11 triệu đồng lãi suất 0,65%/tháng.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh sinh viên, mức lãi suất 0,5%/tháng được thực hiện kề từ ngày 1/10/2007.

Tại điểm 2 Điều 1 Quyết định số 853/QĐ-TTg ngày 3/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức cho vay và lãi suất cho vay đối với học sinh sinh viên, theo đó điều chỉnh mức lãi suất cho vay là 0,65%/tháng được thực hiện kể từ ngày 1/8/2011.

Vì vậy, khoản vay của gia đình sinh viên Hân nhận đợt 1, trước 1/8/2011, được tính mức lãi suất 0,5%/tháng, áp dụng mức lãi suất này cho đến khi thu hồi hết nợ gốc của khoản vay đợt này. 

Các khoản vay nhận từ ngày 1/8/2011 trở đi của đợt 2, đợt 3, đợt 4, áp dụng mức lãi suất 0,65%/tháng. Đối với các mức lãi suất quy định trên, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Cái Bè áp dụng khi cho vay đối với gia đình sinh viên Hân là đúng quy định.

Quy định trả lãi

Tính đến ngày 20/10/2014, ông Phong đã thực hiện đóng tổng cộng số tiền lãi là 5.942.485 đồng. Đến ngày 20/10/2014, số tiền lãi tồn còn lại là 716.917 đồng.

Trong quá trình triển khai cho vay chương trình học sinh sinh viên, chi nhánh NHCSXH tỉnh Tiền Giang đã chấp hành nghiêm túc Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH.

Ngày 31/8/2010, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Thông báo kết luận số 231/TB-VPCP, tổ chức và triển khai việc thu tiền lãi các khoản vay của học sinh sinh viên đối với những trường hợp có điều kiện và tự nguyện đề nghị trả lãi trong thời gian học sinh sinh viên đang học.

Do đó, trong thời gian sinh viên học tại trường, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Cái Bè đã phối hợp với tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác và Tổ Tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn thực hiện phục vụ thu lãi khi người vay có điều kiện và tự nguyện đóng lãi nhằm giảm bớt gánh nặng về sau, không có việc đóng lãi đợt trước mới cho giải ngân đợt tiếp theo.

Sau khi sinh viên Hân tốt nghiệp, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Cái Bè phân bổ lãi tồn trong khoảng thời gian sinh viên học tại trường, cộng với phần lãi phát sinh hàng tháng và tiến hành thu lãi tại Điểm giao dịch xã Hậu Mỹ Phú vào ngày 20 hàng tháng.

Trả nợ gốc theo nhiều kỳ

Khi hộ vay nhận đợt vay cuối cùng, NHCSXH cùng người vay thoả thuận phân kỳ trả nợ, kỳ trả nợ đầu tiên tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày sinh viên tốt nghiệp ra trường và sau đó phân kỳ 6 tháng trả 1 lần.

Sinh viên Hân ra trường tháng 8/2014, gia đình sinh viên đã thống nhất với Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Cái Bè phân kỳ trả nợ gốc gồm 10 kỳ, vào 20/4 và 20/10 hàng năm, từ năm 2015 đến năm 2019, mỗi kỳ trả 4 triệu đồng.

Như vậy, giấy báo trả nợ gốc vào ngày 20/4/2015 là kỳ trả nợ đầu tiên với số tiền gốc là 4 triệu đồng chứ không phải giấy báo trả hết nợ gốc 40 triệu đồng như sinh viên Hân phản ánh.

Ngoài ra, khi vay vốn, giấy xác nhận vay vốn của sinh viên Hân được trường Đại học Cần Thơ xác nhận ngày ra trường là tháng 12/2014. Tuy nhiên, theo đơn phản ánh của sinh viên, thời gian tốt nghiệp là tháng 8/2014. 

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Tiền Giang sẽ chỉ đạo Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Cái Bè phối hợp với ông Trần Thanh Phong xác nhận lại chính xác ngày ra trường của sinh viên Hân để có cơ sở thoả thuận lại kỳ trả nợ. 

Nếu sinh viên ra trường tháng 8/2014 thì thời hạn trả nợ cuối cùng là tháng 8/2019 mới đúng quy định.

Theo Phunutoday/Khoẻ & Đẹp
Nhà trường, phụ huynh mong chờ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.

Mong chờ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi

GD&TĐ - Thử nghiệm tại Trường Mầm non Ban Mai, Hà Đông, Hà Nội, theo đánh giá của giáo viên và phụ huynh đã ghi nhận những điểm mới, tích cực của chuẩn.