#môn Giáo dục công dân

21 kết quả phù hợp

Đề thi môn Hóa học kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Đề thi môn Hóa học kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

GD&TĐ - Bài tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm các môn thành phần: Vật lý, Hóa học, Sinh học. Mỗi môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp sẽ có thời gian làm bài 50 phút. Dưới đây là đề môn Hóa học chính thức, phụ huynh và thí sinh có thể tham khảo.