Lưu ý cán bộ coi thi khi thực hiện thu bài thi tốt nghiệp THPT

Lưu ý cán bộ coi thi khi thực hiện thu bài thi tốt nghiệp THPT

Đối với thí sinh dự thi môn thi thành phần thứ nhất và/hoặc thứ hai của bài thi tổ hợp: Sau khi hết giờ làm bài của thí sinh trong buổi thi (tính theo môn thi thành phần dự thi), CBCT thu Phiếu TLTN, thu lại đề thi, giấy nháp và yêu cầu thí sinh rời khỏi phòng thi, theo hướng dẫn của cán bộ giám sát về phòng chờ.

Ngay sau đó, hai CBCT phải kiểm đếm đủ Phiếu TLTN đã thu, cho vào túi phụ và cùng niêm phong túi, ký tên trên nhãn niêm phong và giao CBCT thứ nhất bảo quản tại phòng thi.

Khi kết thúc buổi thi, hai CBCT cùng mở túi phụ tại phòng làm việc của điểm thi, gộp chung và kiểm đếm với các bài thi khác của phòng thi để nộp bài thi cho thư ký điểm thi.

Thí sinh phải nộp lại đề thi, giấy nháp khi hết thời gian làm bài môn thi thành phần, không phải nộp lại đề thi, giấy nháp đối với môn thi Sinh học và Giáo dục công dân của bài thi tổ hợp (nếu dự thi); không phải nộp lại đề thi, giấy nháp đối với các bài thi độc lập Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

Khi thu bài, CBCT trong phòng thi xếp các bài thi theo thứ tự tăng dần của số báo danh, yêu cầu thí sinh điền thông tin, ký xác nhận nộp bài thi vào 2 Phiếu thu bài thi; 1 Phiếu đóng cùng bài thi trong túi bài thi, 1 Phiếu để ngoài nộp cùng túi bài thi cho trưởng điểm thi.

Trong quá trình coi thi, các tình huống bất thường (nếu có) đặc biệt là các tình huống ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh, CBCT phải thông qua cán bộ giám sát để báo ngay cho trưởng điểm thi xem xét quyết định trước khi xử lý.

Dù chưa được giao đất nhưng Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong đã tự ý xây dựng một số hạng mục công trình tại cụm công nghiệp Yên Dương.

Trách nhiệm thuộc về ai?

GD&TĐ - Lãnh đạo tỉnh Nam Định đã chuyển mục đích sử dụng đất lúa khi chưa xin ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.