Long An sát sao với công tác giáo dục hướng nghiệp

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An nhận định công tác phát triển giáo dục nghề nghiệp là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong phát triển nguồn nhân lực.

Đổi mới hệ thống đào tạo, giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở

Thời gian qua, công tác giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh sau trung học (trung học cơ sở, trung học phổ thông) và đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương. Qua đó, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người học, gia đình và xã hội đối với việc chọn nghề, chọn ngành, huy động ngày càng nhiều học sinh sau trung học tham gia thị trường lao động. Quy mô và mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề được đầu tư, mở rộng; nội dung, hình thức đào tạo ngày càng đa dạng. Việc đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ, mở các lớp bồi dưỡng chuyên đề, đào tạo lưu động tại doanh nghiệp được quan tâm phối hợp tổ chức, bước đầu đáp ứng nhu cầu học nghề, chuyển đổi nghề của người lao động trên địa bàn tỉnh.

Nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế và tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông và đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An vừa có Chỉ thị số 30-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh và đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông và đào tạo nghề, nhất là cụ thể hóa quan điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII về “tiến tới phổ cập trung học phổ thông gắn với phân luồng trong giáo dục; chuẩn bị nguồn nhân lực cho chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số”, gắn với triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12- NQ/TƯ, ngày 15/4/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Chương trình đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và nông nghiệp tỉnh…

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương: Triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan về công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh, đào tạo nghề, nhất là Quyết định số 522/QĐ-TTg, ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025” trong đó, tập trung chỉ đạo việc đổi mới toàn diện hệ thống đào tạo, giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt, hiệu quả; qua đó, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tận dụng thời cơ dân số vàng, phục vụ quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đáp ứng quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4…

Áp dụng những giải pháp mới, sáng tạo

Trước sự chỉ đạo sát sao trên, các cơ quan liên quan đã có nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh và đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh.

Ngày 06/10 vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức Hội thảo về thực hiện công tác hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông năm 2022 với sự tham gia của khoảng 250 đại biểu. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo – Nguyễn Quang Thái cùng Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh - Nguyễn Đại Tánh chủ trì hội nghị.

Tại hội thảo, các đại biểu tham gia thảo luận, đề ra các giải pháp góp phần thực hiện tốt công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh. Theo đó, ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục định hướng phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, THPT vào học các ngành nghề phù hợp với năng lực, nhu cầu xã hội; các trường học thay đổi hình thức, tư vấn hướng nghiệp học sinh, đặc biệt là phối hợp các trường nghề tổ chức học sinh tham quan và tìm hiểu về các ngành nghề đào tạo. Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đề ra giải pháp đầu tư Trường Cao đẳng Long An thành trường cao đẳng chất lượng cao; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cập nhật, đổi mới chương trình đào tạo thông qua việc liên kết với doanh nghiệp, các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài tỉnh có thương hiệu;…

Ngoài ra, một số doanh nghiệp sẵn sàng vào cuộc trong công tác hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh thông qua nhiều hình thức như tổ chức cho học sinh tham quan nhà xưởng, trải nghiệm hoạt động sản xuất thực tế tại công ty; tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên thực tập; đồng thời, nêu lên những nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề cao, giúp các trường nghề tăng cường, bổ sung vào chương trình đào tạo;…

Công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần cung ứng nguồn nhân lực với cơ cấu phù hợp với nhu cầu của nền kinh tế, do vậy cần sự chung tay, vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).