Lan tỏa thông điệp đối xử nhân đạo với động vật
Lan tỏa thông điệp đối xử nhân đạo với động vật
Lan tỏa thông điệp đối xử nhân đạo với động vật
Lan tỏa thông điệp đối xử nhân đạo với động vật
Lan tỏa thông điệp đối xử nhân đạo với động vật
Lan tỏa thông điệp đối xử nhân đạo với động vật
Lan tỏa thông điệp đối xử nhân đạo với động vật
Lan tỏa thông điệp đối xử nhân đạo với động vật
Lan tỏa thông điệp đối xử nhân đạo với động vật
Lan tỏa thông điệp đối xử nhân đạo với động vật
Lan tỏa thông điệp đối xử nhân đạo với động vật Lan tỏa thông điệp đối xử nhân đạo với động vật Lan tỏa thông điệp đối xử nhân đạo với động vật Lan tỏa thông điệp đối xử nhân đạo với động vật Lan tỏa thông điệp đối xử nhân đạo với động vật Lan tỏa thông điệp đối xử nhân đạo với động vật Lan tỏa thông điệp đối xử nhân đạo với động vật Lan tỏa thông điệp đối xử nhân đạo với động vật Lan tỏa thông điệp đối xử nhân đạo với động vật Lan tỏa thông điệp đối xử nhân đạo với động vật

Lan tỏa thông điệp đối xử nhân đạo với động vật

GD&TĐ -  Ngày 8/9, Chương trình lan tỏa thông điệp đối xử nhân đạo với động vật đã  diễn ra tại Ga Hà Nội.
Chùm ảnh làm giấy độc đáo ở Nepal

Chùm ảnh làm giấy độc đáo ở Nepal

GD&TĐ - Ở Nepal, mua thu hoạch nguyên liệu thô để làm giấy đã bắt đầu. Hầu hết người dân vùng núi của đất nước đều tham gia công việc này.