Phố Phan Đình Phùng đông nghẹt người chụp ảnh dịp nghỉ lễ 2/9
Phố Phan Đình Phùng đông nghẹt người chụp ảnh dịp nghỉ lễ 2/9
Phố Phan Đình Phùng đông nghẹt người chụp ảnh dịp nghỉ lễ 2/9
Phố Phan Đình Phùng đông nghẹt người chụp ảnh dịp nghỉ lễ 2/9
Phố Phan Đình Phùng đông nghẹt người chụp ảnh dịp nghỉ lễ 2/9
Phố Phan Đình Phùng đông nghẹt người chụp ảnh dịp nghỉ lễ 2/9
Phố Phan Đình Phùng đông nghẹt người chụp ảnh dịp nghỉ lễ 2/9
Phố Phan Đình Phùng đông nghẹt người chụp ảnh dịp nghỉ lễ 2/9
Phố Phan Đình Phùng đông nghẹt người chụp ảnh dịp nghỉ lễ 2/9
Phố Phan Đình Phùng đông nghẹt người chụp ảnh dịp nghỉ lễ 2/9
Phố Phan Đình Phùng đông nghẹt người chụp ảnh dịp nghỉ lễ 2/9
Phố Phan Đình Phùng đông nghẹt người chụp ảnh dịp nghỉ lễ 2/9
Phố Phan Đình Phùng đông nghẹt người chụp ảnh dịp nghỉ lễ 2/9
Phố Phan Đình Phùng đông nghẹt người chụp ảnh dịp nghỉ lễ 2/9
Phố Phan Đình Phùng đông nghẹt người chụp ảnh dịp nghỉ lễ 2/9Phố Phan Đình Phùng đông nghẹt người chụp ảnh dịp nghỉ lễ 2/9Phố Phan Đình Phùng đông nghẹt người chụp ảnh dịp nghỉ lễ 2/9Phố Phan Đình Phùng đông nghẹt người chụp ảnh dịp nghỉ lễ 2/9Phố Phan Đình Phùng đông nghẹt người chụp ảnh dịp nghỉ lễ 2/9Phố Phan Đình Phùng đông nghẹt người chụp ảnh dịp nghỉ lễ 2/9Phố Phan Đình Phùng đông nghẹt người chụp ảnh dịp nghỉ lễ 2/9Phố Phan Đình Phùng đông nghẹt người chụp ảnh dịp nghỉ lễ 2/9Phố Phan Đình Phùng đông nghẹt người chụp ảnh dịp nghỉ lễ 2/9Phố Phan Đình Phùng đông nghẹt người chụp ảnh dịp nghỉ lễ 2/9Phố Phan Đình Phùng đông nghẹt người chụp ảnh dịp nghỉ lễ 2/9Phố Phan Đình Phùng đông nghẹt người chụp ảnh dịp nghỉ lễ 2/9Phố Phan Đình Phùng đông nghẹt người chụp ảnh dịp nghỉ lễ 2/9Phố Phan Đình Phùng đông nghẹt người chụp ảnh dịp nghỉ lễ 2/9

Phố Phan Đình Phùng đông nghẹt người chụp ảnh dịp nghỉ lễ 2/9

GD&TĐ -  Những ngày nghỉ lễ 2/9, đường Phan Đình Phùng (Hà Nội) thu hút rất đông giới trẻ đến chụp ảnh, check-in.
Chùm ảnh làm giấy độc đáo ở Nepal

Chùm ảnh làm giấy độc đáo ở Nepal

GD&TĐ - Ở Nepal, mua thu hoạch nguyên liệu thô để làm giấy đã bắt đầu. Hầu hết người dân vùng núi của đất nước đều tham gia công việc này.