rssheader

06/12/2020

Huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc): Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân

Long Anh - 23/09/2020, 06:39 GMT+07 | Kinh tế - Xã hội
Hội phụ nữ Công an huyện Tam Dương tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Trần Văn Mạnh Hội phụ nữ Công an huyện Tam Dương tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Trần Văn Mạnh

Công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 và cuối năm 2019 đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo và triển khai đảm bảo theo kế hoạch, có sự phối hợp giữa Ban chỉ đạo và các ngành ở địa phương nên việc điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều đạt được kết quả.

Phần lớn các địa phương đã chủ động tích cực tổ chức tuyên truyền công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận đa chiều đến với người dân đầy đủ, kịp thời, nhiều nơi tổ chức điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo có sự tham gia đông đảo của cộng đồng nhân dân, việc điều tra rà soát hộ nghèo đảm bảo thời gian và tiến độ kết quả đã phản ánh cơ bản đúng thực tế.

Chỉ tiêu giảm số hộ nghèo của huyện đạt mục tiêu kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2016-2020; mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Tam Dương (điều chỉnh giữa kỳ) đề ra.

Kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo, cuối năm 2015, tổng số hộ dân cư là 29.409 hộ; số hộ nghèo toàn huyện là 1.630 hộ, tỷ lệ 5,54%; số hộ cận nghèo là 938 hộ, tỷ lệ 3,19%. (Đầu giai đoạn 2016-2020).

Cuối năm 2016, tổng số hộ dân cư 31.037 hộ, số hộ nghèo toàn huyện là 1.182 hộ, tỷ lệ  3,81%, số hộ cận nghèo là 845 hộ, tỷ lệ  2,72%; Số hộ nghèo giảm 448 hộ  = 1,73%  (so với năm 2015); Số hộ cận nghèo giảm 93 hộ = 0,47%  (so với năm 2015). 

Cuối năm 2017, tổng số hộ dân cư 31.932 hộ, số hộ nghèo toàn huyện là 849 hộ, tỷ lệ  2,66%,  số hộ cận nghèo là 727 hộ tỷ lệ  2,28%; Số hộ nghèo giảm 333 hộ so với năm 2016. Số hộ cận nghèo giảm 117 hộ so với năm 2016.

Cuối năm 2018, tổng số hộ dân cư 33.886 hộ, số hộ nghèo toàn huyện là 589 hộ, tỷ lệ  1,74%,  số hộ cận nghèo là 589 hộ tỷ lệ  1,74%; Số hộ nghèo giảm 260 hộ so với năm 2017. Số hộ cận nghèo giảm 138 hộ so với năm 2017.

Cuối năm 2019, tổng số hộ dân cư 35.023 hộ, số hộ nghèo toàn huyện là 336 hộ, tỷ lệ 0,96%,  số hộ cận nghèo là 494 hộ tỷ lệ  1,41%; Số hộ nghèo giảm 254 hộ so với năm 2018. Số hộ cận nghèo giảm 95 hộ so với năm 2018.

Hội Phụ nữ huyện Tam Dương bàn giao nhà Mái ấm tình thương cho hội viên nghèo. Ảnh: Đoàn Chiến

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về giảm nghèo, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, trong 05 năm qua, Phòng LĐ-TB&XH huyện Tam Dương luôn xác định công tác giải quyết việc làm là nhiệm vụ quan trọng, hàng năm Phòng đều tham mưu UBND huyện chỉ đạo và đề ra giải pháp để giải quyết việc làm như: Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm, Trung tâm lao động xuất khẩu tỉnh, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh tuyển chọn, đào tạo nghề và xuất khẩu lao động, qua đó đã góp phần xóa đói giảm nghèo cho nhân dân.

Ước trong 05 năm 2016-2020, toàn huyện đã giải quyết việc làm mới được 16.349 lao động, bình quân hàng năm đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện, vượt kế hoạch tỉnh giao. Giải quyết việc làm thông qua công tác xuất khẩu lao động đạt kết quả tốt, đạt trên 200 lao động/năm.

Công tác đào tạo lao động được quan tâm triển khai đồng bộ từ huyện đến cơ sở. Sau 5 năm thực hiện, kết quả lao động qua đào tạo đạt được như sau: Năm 2016 lao động qua đào tạo là: 35.270 lao động/65.748 lao động có khả năng lao động, đạt 53,6%; Năm 2017 lao động qua đào tạo là: 37.142 lao động/68.106 lao động có khả năng lao động, đạt 54,5%; Năm 2018 lao động qua đào tạo là: 38.932 lao động/69.642 lao động có khả năng lao động, đạt 55,9%; Năm 2019 lao động qua đào tạo là: 40.743 lao động/71595 lao động có khả năng lao động, đạt 56,9%; Ước Năm 2020 lao động qua đào tạo là: 42.630, đạt 57,9%.

Giai đoạn 2016-2020, các cấp các ngành trên địa bàn huyện thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, tưởng nhớ và ghi công các anh hùng Liệt sỹ trên địa bàn huyện. Ngoài ra, trong giai đoạn này, toàn huyện đã vận động được 1,16 tỷ đồng tiền quĩ đề ơn đáp nghĩa, hỗ trợ gia đình chính sách người có công để xây mới 23 ngôi nhà với tổng kinh phí 890 triệu đồng và sửa chữa 8 nhà với tổng kinh phí 140 triệu đồng.

Huyện cũng được cấp trên (TW, tỉnh) hỗ trợ gia đình chính sách người có công xây mới 74 nhà, với tổng số tiền là 2,96 tỷ đồng; sửa chữa 197 nhà, với tổng số tiền là 3,94 tỷ đồng. Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên đán và ngày thương bi liệt sỹ (ngày 27/7).

Phát huy kết quả đã đạt được trong công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, trong thời gian tới, huyện Tam Dương tiếp tục quán triệt đến các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở, thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho người nghèo như: hỗ trợ về BHYT, hỗ trợ con hộ nghèo trong học tập; hỗ trợ tiền điện; trợ giúp pháp lý cho người nghèo. Đặc biệt là chính sách hỗ trợ người nghèo làm mới và sửa chữa nhà ở nhằm xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Đồng thời, triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm giúp đỡ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.

“Đây là bài viết tuyên truyền về truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững đoạn 2016-2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông”.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm