Khuyến khích công dân học tập, tham gia phát minh sáng chế

GD&TĐ - Xây dựng mô hình “Công dân học tập” nhằm khuyến khích, tạo cơ hội thuận lợi cho mọi cá nhân trong xã hội tham gia học tập, không kể lứa tuổi.

Hội khuyến học Quảng Trị triển khai các nội dung liên quan đến khuyến học khuyến tài.
Hội khuyến học Quảng Trị triển khai các nội dung liên quan đến khuyến học khuyến tài.

Ngày 17/10, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai các văn bản về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập và hướng dẫn phần mềm đánh giá, công nhận mô hình “Công dân học tập”.

Tại hội nghị, cán bộ làm công tác khuyến học các cấp được quán triệt, triển khai các văn bản: Quyết định số 387/QĐ-TTg ngày 25/3/2022, Quyết định 677/QĐ-TTg ngày 3/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị và xây dựng mô hình “Công dân học tập” giai đoạn 2021-2030; các văn bản của Hội Khuyến học Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Trị về công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Bà Dương Thị Hải Yến - Chủ tịch Hội khuyến học Quảng Trị cho biết, việc tổ chức hội nghị để các cán bộ làm công tác khuyến học nắm vững nội dung liên quan đến xây dựng xã hội học tập và các mô hình “gia đình học tập”, “dòng họ học tập”, “công dân học tập”, “đơn vị học tập”.

Qua đó, Hội khuyến học các cấp nắm bắt và triển khai hiệu quả hơn.

Khuyến học, khuyến tài là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, nhằm thực hiện tốt chính sách xã hội nâng cao dân trí, phát triển con người, tạo động lực phát triển đất nước.“Khuyến học khuyến tài dành cho tất cả mọi người trong xã hội, không phân biệt lứa tuổi; không chỉ con trẻ mà người lớn và tất cả mọi người đều có quyền học tập, tham gia phát minh sáng chế, học không bao giờ cùng”, lãnh đạo Hội khuyến học Quảng Trị nhấn mạnh.

Bà Dương Thị Hải Yến - Chủ tịch Hội khuyến học Quảng Trị nói, xây dựng mô hình Công dân học tập nhằm khuyến khích mọi người tham gia học tập, phát minh sáng chế.

Bà Dương Thị Hải Yến - Chủ tịch Hội khuyến học Quảng Trị nói, xây dựng mô hình Công dân học tập nhằm khuyến khích mọi người tham gia học tập, phát minh sáng chế.

Theo Chủ tịch Hội Khuyến học, trong điều kiện chuyển đổi số như hiện nay, người lớn tiếp cận thông tin như thế nào để theo kịp xu thế và cần trang bị những kiến thức gì cũng cần đặc biệt quan tâm. Do đó, cần trang bị kiến thức và định hướng thông tin cho những đối tượng này.

Hiện tỉnh Quảng Trị có hơn 3.500 tổ chức hội khuyến học, trong đó có 140 hội cấp tỉnh, huyện, xã, phường, thị trấn; hàng nghìn chi hội gồm: khu dân cư, ban khuyến học trường học, cơ quan, doanh nghiệp; dòng họ khuyến học; trung tâm học tập cộng đồng...

Mô hình “Công dân học tập” giai đoạn 2021- 2030 được triển khai thí điểm và mang lại kết quả cao.

Công tác khuyến học, khuyến tài luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn thể Nhân dân.

Từ năm 2015 đến nay, quỹ khuyến học toàn tỉnh huy động hơn 350 tỉ đồng để trao học bổng, khen thưởng cho hơn 430.000 đối tượng.

Công tác khuyến học, khuyến tài luôn nhận được sự quan tâm của xã hội.
Công tác khuyến học, khuyến tài luôn nhận được sự quan tâm của xã hội.

Hội Khuyến học tỉnh đề nghị đại biểu triển khai các nội dung đến cán bộ, hội viên cơ sở và người dân nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hiệu quả trong công tác khuyến học, khuyến tài.

Thông qua đó nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong xây dựng phong trào tự học, học tập suốt đời, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ thông qua mô hình “Công dân học tập” thúc đẩy phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ