Không được kiểm phiếu trước 19 giờ

GD&TĐ - Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, với những nơi có 100% cử tri trong danh sách đi bầu cử và hoàn thành trước 19 giờ, tổ bầu cử đó cũng không được tuyên bố kết thúc bầu cử và kiểm phiếu.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trả lời báo chí tại họp báo.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trả lời báo chí tại họp báo.

Tại cuộc họp báo về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra chiều 21/5, một số phóng viên đề cập đến giải pháp khắc phục tình trạng “bầu hộ, bầu thay” diễn ra ở một số kỳ bầu cử trước, chống bệnh thành tích trong bầu cử...

Về vấn đề này Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh nêu rõ, nguyên tắc của cuộc bầu cử là phổ thông, trực tiếp, bình đẳng. Việc đi bầu cử là quyền và nghĩa vụ của mỗi cử tri để bầu ra người đại diện cho mình.

Việc cử tri trực tiếp đi bầu cử là thực hiện quyền dân chủ trực tiếp, tự tay bỏ phiếu bầu người thay mình tham gia cơ quan quyền lực của Nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Để tránh tình trạng này, theo bà Thanh, các cơ quan báo chí cần tiếp tục tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ công dân trong việc tham gia bầu cử, giúp cử tri hiểu rõ “bầu hộ, bầu thay” là vi phạm nguyên tắc bầu cử, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn. Đồng thời, cần phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong việc vận động, tuyên truyền, theo dõi diễn biến cử tri đi bầu cử...

Về thời gian bầu cử, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Phó Trưởng tiểu ban Thường trực Tiểu ban Văn bản Pháp luật và Thông tin tuyên truyền Hoàng Thanh Tùng cho biết, theo quy định của luật là từ 7 giờ đến 19 giờ ngày 23/5.

Ở một số địa phương, tùy tình hình cụ thể, tổ bầu cử có thể tiến hành bắt đầu bỏ phiếu sớm, nhưng không được trước 5 giờ hoặc có thể kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 21 giờ.

Đối với những nơi có 100% cử tri trong danh sách đi bầu và hoàn thành trước 19 giờ, tổ bầu cử đó cũng không được tuyên bố kết thúc bầu cử và kiểm phiếu.

Lý giải điều này, ông Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh, nếu kiểm phiếu trước 19 giờ sẽ thực hiện trước các khu vực bầu cử khác trong cùng đơn vị bầu cử. Kết quả bầu cử của khu vực đó có thể bị lộ, lọt ra bên ngoài và ảnh hưởng đến kết quả bầu cử của các khu vực bỏ phiếu khác trong cùng đơn vị bầu cử.

Do vậy, để bảo đảm tính khách quan, công bằng, đảm bảo quyền cử tri được lựa chọn người mình thấy xứng đáng mà không bị tác động bởi những yếu tố khác, việc kiểm phiếu phải thực hiện nghiêm, đúng quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ