rssheader

01/12/2020

Từ 22/12, thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên mới với giáo viên phổ thông

Hiếu Nguyễn - 19/11/2019, 19:57 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/12/2019; thay thế 3 thông tư cùng ban hành ngày 8/8/2019, gồm: Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT; Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS; Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học.

Theo Thông tư này, Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thuộc hình thức bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm, bao gồm:

Chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học đối với các cấp học của giáo dục phổ thông (Chương trình bồi dưỡng 1): Bộ GD&ĐT quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục phổ thông, nội dung các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục phổ thông.

Chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phổ thông theo từng thời kỳ của mỗi địa phương (Chương trình bồi dưỡng 2): Sở GD&ĐT quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về phát triển giáo dục phổ thông của địa phương, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục địa phương; phối hợp với các dự án để triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (nếu có).

Chương trình bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp theo yêu cầu vị trí việc làm (Chương trình bồi dưỡng 03): Giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông tự chọn các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển phẩm chất, năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm.

Mỗi giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện Chương trình bồi dưỡng thường xuyên đảm bảo thời lượng cụ thể như sau:

Chương trình bồi dưỡng 1: Khoảng 1 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học);

Chương trình bồi dưỡng 2: Khoảng 1 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học);

Chương trình bồi dưỡng 3: 1 tuần/năm học (40 tiết/năm học).

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, kế hoạch giáo dục của địa phương trong từng năm học, các cấp quản lý giáo dục có thể thay đổi thời lượng Chương trình bồi dưỡng 1 và Chương trình bồi dưỡng 2 phù hợp nhưng không thay đổi thời lượng Chương trình bồi dưỡng 3 của mỗi giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (đảm bảo thời lượng 120 tiết/năm);

Căn cứ Chương trình bồi dưỡng 3, giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông tự chọn các mô đun cần bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu phát triển phẩm chất, năng lực nghề nghiệp của cá nhân trong từng năm đảm bảo thời lượng theo quy định.

Việc triển khai thực hiện Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông được thực hiện hàng năm theo Quy chế bồi dưỡng thường xuyên do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm