rssheader

26/02/2021

Trường Đại học Thuỷ lợi ký kết thoả thuận hợp tác cùng đối tác công nghệ hàng đầu thế giới

ND - 30/10/2019, 15:10 GMT+07 | Kết nối
Đại diện Siemens giới thiệu về phòng thí nghiệm thông minh. Đại diện Siemens giới thiệu về phòng thí nghiệm thông minh.

Thoả thuận hợp tác giữa Trường Đại học Thuỷ lợi với Hitachi và Siemens nhằm khai thác những kiến thức và kinh nghiệm trong việc cung cấp công nghệ trong lĩnh vực Cách mạng công nghiệp 4.0 để phát triển Phòng Thí nghiệm công nghiệp 4.0 của mình.

Theo đó Hitachi và Siemens có chuyên môn cao và kinh nghiệm sâu rộng về các công nghệ tự động hóa, số hóa sẽ giới thiệu TLU về các kỹ thuật công nghệ liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn và các bên nhất trí thảo luận về tính khả thi trong việc vân dụng một số hoặc toàn bộ công nghệ cho các dự án Phòng thí nghiệm Công Nghiệp 4.0...

TLU sẽ xây dựng giáo trình đào tạo định hướng CMCN 4.0 dưới dự hỗ trợ của Hitachi và Siemens. Hitachi và Siemens sẽ hỗ trợ TLU để phân tích và đánh giá giáo trình, chương trình hiện tại so với quy chuẩn của giáo trình CMCN 4.0 và đề xuất khung chương trình CMCN 4.0 trên cơ sở bổ sung thêm các khóa đào tạo, môn học còn thiếu...

Các bên sẽ phối hợp tổ chức các buổi hội thảo tạo cơ hội cho các sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp có cơ hội việc làm thông qua việc tiếp xúc với các doanh nghiệp đang sử dụng giải pháp ứng dụng công nghệ cao như công ty Panasonics, Yamaha, Canon, Nissan, Vinfast...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm