rssheader

25/10/2020

Thời hạn nộp hồ sơ thai sản

Sỹ Điền - 08/10/2017, 20:58 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

* Trả lời:

Theo Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, quy định:

- Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại Khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.

Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 101 của Luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

* Về trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội:

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

- Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy, với quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn sau khi đi làm trở lại thì cần nộp đủ hồ sơ cho người sử dụng lao động để tính hưởng chế độ bảo hiểm thai sản. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý: nộp đúng thời gian quy định là trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm