rssheader

01/11/2020

Thời gian đào tạo ĐH do hiệu trưởng quyết định

Hải Bình - 23/07/2019, 13:08 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Chương trình đào tạo là một trong các yếu tố quan trọng quyết định chất lượng đào tạo. Theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và các văn bản pháp luật hiện hành, các cơ sở giáo dục đại học được tự chủ trong việc xây dựng nội dung chương trình đào tạo ngoài những môn học bắt buộc như các môn lý luận chính trị và giáo dục quốc phòng – an ninh.

Ngày 18/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1981/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, theo đó chương trình đào tạo đại học có thời gian tương đương 3 - 5 năm học tập trung đối với người tốt nghiệp THPT hoặc người đã tốt nghiệp trình độ trung cấp, đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV (có hiệu lực từ ngày 1/7/2019) đã quy định: Thời gian đào tạo được xác định trên cơ sở số lượng tín chỉ phải tích lũy cho từng chương trình và trình độ đào tạo.

Số lượng tín chỉ cần tích lũy đối với mỗi trình độ được quy định trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam. Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học quyết định số lượng tín chỉ phải tích lũy cho từng chương trình và trình độ đào tạo phù hợp với quy định của pháp luật.

Như vậy, thời gian đào tạo sẽ do hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học quyết định trên cơ sở số lượng tín chỉ phải tích luỹ cho từng chương trình và trình độ đào tạo.
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm