rssheader

25/02/2021

Tăng cường hợp tác với KOICA trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Anh Quang - 17/10/2019, 16:55 GMT+07 | Kết nối
Khánh thành xưởng đào tạo nghề công nghệ ô tô do Koica tài trợ Khánh thành xưởng đào tạo nghề công nghệ ô tô do Koica tài trợ

Tại buổi làm việc, hai bên đã tập trung trao đổi, đánh giá khái quát tình hình thực hiện các dự án hợp tác giáo dục nghề nghiệp của Hàn Quốc tại Việt Nam, đồng thời nghiên cứu bàn bạc để thiết kế các chương trình hợp tác trong tương lai.

Theo đánh giá, các dự án hợp tác hỗ trợ của Hàn Quốc đối với giáo dục nghề nghiệp Việt Nam trong thời gian qua là phù hợp với nhu cầu, nên hiệu quả đầu tư đối với giáo dục nghề nghiệp đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực.

Lãnh đạo các Vụ, đơn vị đã thông tin tình hình chung về giáo dục nghề nghiệp hiện nay và định hướng phát triển trong các giai đoạn tiếp theo; đề xuất một số nội dung hợp tác như hỗ trợ công tác đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, thi tay nghề; đào tạo cán bộ, quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia hợp tác đào tạo với doanh nghiệp; công tác đảm bảo chất lượng, quản trị nhà trường…

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh đánh giá cao sự hợp tác hỗ trợ của KOICA đối với giáo dục nghề nghiệp thông qua các dự án trong nhiều năm qua. Hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình hội nhập khu vực và thế giới về giáo dục nghề nghiệp nên rất cần sự hỗ trợ nguồn lực từ các nước, trong đó có Hàn Quốc.

Tổng Cục trưởng cho biết, giáo dục nghề nghiệp đang tập trung các giải pháp về đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời xây dựng chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2020 đến 2030, những định hướng và mục tiêu của chiến lược sẽ là cơ sở quan trọng để xây dựng chương trình hợp tác đầu tư để huy động các nguồn lực hỗ trợ từ các quốc gia trong đó có Hàn Quốc để nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm